Suoraan sisältöön

Terhi Mäen ym. aloite yksinasumiseen liittyvästä köyhyysriskistä

21.05.2014 Terhi Mäen ym. aloite yksinasumiseen liittyvästä köyhyysriskistä

Tilastokeskuksen vuonna 2013 julkaiseman Asunnot ja asuinolot —tutkimuksen mukaan yksinelävien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 1990-luvulta lähtien. Vuoden 2012 lopussa yhden hengen kotitalouksia oli Suomessa jo yli miljoona ja näistä yksinelävistä suurin osa asuu suurissa kaupungeissa.

Yksinasuvien köyhyys selittyy mm suhteellisesti korkeilla elinkustannuksilla ja asuminen vie suurimman osan tuloista. Asuminen Helsingissä on kallista, on kyse vuora- tai omistusasumisesta. Lisäksi pienet asunnot ovat näillä molemmilla asuntomarkkinoilla suhteellisesti kalliimpia kuin suuret asunnot.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen hakijoista valtaosa on yhden hengen kotitalouksia. Helsingin kaupunki pystyy välittämään vuodessa vain noin 3000 asuntoa, vaikka hakijoita on yli 25 500 kotitaloutta.

Sen lisäksi, että kaupungin vuokra-asuntojen määrää on lisättävä, myös vuokra-asuntojen saamiskriteereiden tulee olla sellaiset, että ne eivät syrji mitään väestöryhmää. Toisin sanoen yksinelävillä on oltava yhtäläiset oikeudet saada kaupungin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuin muillakin – kriteereiden tulee olla läpinäkyvät.

Lisäksi tulisi asettaa työryhmä miettimään, miten sekä asunnottomuutta (joka on pääosin yksinelävämiesten ongelma) että pienipalkka-aloilla toimivien yksinelävien (usein naisia) asumiskustannuksia voitaisiin vähentää Helsingissä.

Terhi Mäki05.12.2019 19:45