Suoraan sisältöön

Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite henkilöstön palkkauksesta

12.02.2014 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite henkilöstön palkkauksesta

Helsingin kaupungin työntekijöiden palkkakehitys on jäänyt jälkeen elinkustannusten, erityisesti asumismenojen noususta. Osalla työntekijöistä palkka on niin pieni, että sillä on vaikea tulla toimeen Helsingissä.

Nykyisellä palkkatasona Helsingin on vaikea kilpailla osaavista työntekijöistä. Samaan aikaan tarve uusien työntekijöiden saamiseen kasvaa suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä.

Palkkatason parantaminen on myös tasa-arvokysymys. Suurin osa kaupungin työntekijöistä on naisia. Suurena työnantajani Helsinki voi näyttää esimerkkiä palkkauksen parantamisessa ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä työelämässä.

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että kaupungin talousarvion raamiin 2015 ja taloussuunnitelman pohjaan 2015 – 2017 lisätään 25 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen ns. Helsinki-lisänä tai muulla yhdessä henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla tavalla.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:42