Suoraan sisältöön

Pia Pakarisen ym. talousarvioaloite kiinteistöviraston tonttiosaston ja tilakeskuksen käyttömenojen lisäämisestä

12.03.2014 Pia Pakarisen ym. talousarvioaloite kiinteistöviraston tonttiosaston ja tilakeskuksen käyttömenojen lisäämisestä

Kiinteistöviraston tonttiosaston kasvatettu maanmyyntitavoite (100 milj. euroa) on haastava. Tämän lisäksi tonttiosaston vastuulle kuuluvat ulkoiset maanvuokraukset ja maankäyttösopimukset, joista tuloutuu vuonna 2015 kaupungille yli 200 milj. euroa. Kaikkien näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittäviä henkilöstö-, markkinointi- ja muita resursseja. Lisäksi joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita. Jo muutaman sadantuhannen lisäyksellä käyttömenoihin on mandollista saavuttaa jopa 10 miljoonan euron lisätulot. Jo nyt resurssit lykkäävät tonttikilpailujen järjestämistä. Tontinluovutuksen sujuvalla ja nopealla hoitamisella on merkittävä vaikutus työllisyyteen, veropohjan kasvattamiseen, yrityselämän ja asuntotilanteen helpottamiseen. Kiinteistöpuolen tulo/meno-ajattelussa pitäisikin ehdottomasti ajatella nettovaikutusta.

Sama koskee tilakeskusta. Tilakeskus tarvitsisi resursseja controller-puolelle talouden suunnitteluun, seurantaan ja ohjaukseen. On muistettava, että vuokraliikevaihto on 450 miljoonaa euroa eli noin 10 % kaupungin budjetista), joten nykyiset resurssit ovat varsin alimitoitetut vastuisiin nähden.

Ehdotankin, että tonttiosaston maanmyyntitavoitteen ja tilakeskuksen myynti- ja vuokratavoitteiden saavuttaminen varmistetaan lisäämällä 400 000 euroa tonttiosaston käyttömenoihin ja 300 000 euroa tilakeskuksen käyttömenoihin vuokrauksen ja myynnin tehostamiseen.

Pia Pakarinen05.12.2019 19:37