Suoraan sisältöön

talousarvioaloite Koulukiusaamiselle Stop -hankkeesta

08.10.2014 Helena Kantolan ym. talousarvioaloite Koulukiusaamiselle Stop -hankkeesta

Koulukiusaaminen on kasvanut valtaviin mittoihin ja Helsinkiin suunniteltavat uudet jättikoulut eivät ainakaan helpota asiaa. Jos lapsi koskee koulussa jatkuvaa  kiusaamista, romuttaa se lapsen itsetunnon, tekee lapsen elämästä vaikeampaa ja johtaa  lopulta lapsen syrjäytymiseen.

Jokaisella lapsella on oikeus syrjimättömään ja inhimilliseen kohteluun.  Kun opettajilta on pikku hiljaa viety keinot puuttua koulukiusaajien toimintaan riittävän  tehokkailla ja kiusaamisen  estävillä keinoilla, tarvitaan apua ulkopuolelta. Tätä varten on olemassa koulupoliisi.

Koulupoliisi ei ole uusi asia, mutta sitä on käytetty liian vähän. Koulupoliisi voi olla aivan korvaamaton apu kouluille, ja sen vuoksi Helsingissä tulisi käynnistää kokeiluluonteinen "Koulukiusaamiselle Stop" -hanke, jossa koulupoliisien palkattaisiin kouluihin, joissa esiintyy eniten järjestyshäiriöitä ja koulukiusaamista. Kokeilu kestäisi puoli vuotta.

Poliisit osallistuvat jo nyt kaupungin eri alueilla kasvatustyöhön tarjoamalla ennalta ehkäisevää opetusta kouluissa. Pääasiassa koulupoliisi tekee koulutus- ja valistustyötä kouluissa ja oppilaitoksissa . Koulupoliisi antaa myös apua pitkään jatkuneen  koulukiusaamistapauksen  selvittelyssä, mikäli se jatkuu  koulun omista toimenpiteistä huolimatta.

Esitän, että Helsingin kaupunki selvittää m ahdoll isuudet järjestää puolen vuoden ajaksi kokeiluluontoinen "Koulukiusaamiselle Stop" -hanke palkkaama lla koulupoli isi puolen vuoden ajaksi sellaisiin kouluihin, joissa esiintyy eniten koulukiusaamista ja järjestyshäiriöitä.

"Koulukiusaamiselle Stop" -hankkeelle varattaisiin 200.000 euroa talousarvioon vuodelle 2016.

Helena Kantola05.12.2019 19:47