Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite lumenpoiston sukupuolivaikutusten arvioinnista

12.02.2014 Gunvor Brettschneiderin ym. talousarvioaloite lumenpoiston sukupuolivaikutusten arvioinnista

Suomen tasa-arvolainsäädäntö edellyttää, että kuntien tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Määräyksiä asiasta annetaan myös Helsingin kaupungin hyväksymässä Eurooppalaisessa peruskirjassa naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamisesta paikallishallinnossa.

Tosiasia kuitenkin on, että kaupungilla on tässä asiassa paljon parannettavaa erityisesti teknisellä sektorilla ja yhteiskuntasuunnittelussa. Edistääkseen tätä työtä Helsinki voisi ottaa mallia ruotsalaisesta Karlskogan kunnasta, jossa on innovatiivisella tavalla hyödynnetty sukupuolivaikutusten arviointia palvelujen parantamiseksi kaikkien näkökulmasta ja säästöjen saavuttamiseksi.

Karlskogassa sukupuolivaikutusten arviointi lumenpoistossa osoitti, että kunta oli tiedostamattaan suosinut miehiä auraamalla ensin kehätiet ja suuremmat, pääasiassa miesvaltaisille työpaikoille johtavat kadut. Viimeiseksi aurattiin bussipysäkit ja kevyen liikenteen väylät eli paikat, joita naiset, lapset ja vanhukset käyttävät. Tilastollisesti on tiedossa, että nämä ryhmät pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä useammin. Suosimisjärjestyksellä oli taloudellisia ja terveydellisiä seurauksia. Jalan liikkuville sattuu liukastumisonnettomuuksia kolme kertaa useammin kuin autoilijoille, ja liukastumisista johtuvat hoitokustannukset ja tuotannonmenetys aiheuttavat yhteiskunnalle nelinkertaiset kustannukset lumen auraukseen verrattuna.

Tämän vuoksi kunta muutti tärkeysjärjestystä. Nyt lumet poistetaan ensin erityisesti päiväkotien läheisyydessä sijaitsevilta kevyen liikenteen väyliltä. Sitten puhdistetaan suuremmat niin mies- kuin naisvaltaisillekin työpaikoille johtavat tiet ja viimeiseksi muut suuremmat tiet. Uudelleenjärjestely ei vaatinut lisäresursseja kunnalta ja kaikkien liikkuminen helpottui. Samaan aikaan liukastumisonnettomuuksista johtuvat kustannukset laskivat.

Myös Helsingin on syytä tutkia lumenpoistokäytäntöjään. Tietyillä uudelleenjärjestelyillä perheille voisi olla mahdollista pärjätä yhdellä autolla tai kokonaan ilman autoa, jos liikkuminen jalan, lastenvaunujen kanssa tai pyöräillen myös talviaikaan tehtäisiin helpommaksi.

Ehdotamme, että Helsingin kaupunki arvioi kaupungin lumenpoiston sukupuolivaikutukset ja ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin lumenpoiston parantamiseksi. Kustannukset ovat noin 4 000 euroa.

Gunvor Brettschneider05.12.2019 19:42