Suoraan sisältöön

Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen parantamiseen

12.03.2014 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen parantamiseen

Talousarvioaloite joukkoliikenteestä

Helsingin tavoitteena on joukkoliikenteen osuuden lisääminen. Tästä tavoitteesta on jääty erityisesti poikittaisessa liikenteessä, jossa joukkoliikenteen osuus on vain viidennes. Lisäpanostusta joukkoliikenteeseen edellyttävät myös asukasmäärän kasvu ja liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen.

Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen on keskeinen keino lisätä joukkoliikenteen vetovoimaisuutta. Samoin tarvitaan riittävän tiheä reittiverkosto, lyhyet vuorovälit ja hyväkuntoinen kalusto. Investointiohjelmassa tarvitaan lisäpanostusta erityisesti raideliikenteeseen.

Esitämme, että talousarvion 2015 raamiin ja taloussuunnitelman 2015-2017 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen ja joukkoliikenteen palvelujen parantamiseen. HSL:n maksuton matkakortti palautetaan kuljetuspalveluun oikeutetuille vammaisilla ja vanhuksille. Samalla esitämme, että investointiohjelmassa varataan määrärahat Raide-Jokerin valmisteluun, raitioliikenteen laajentamiseen ja kalustohankintoihin.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:39