Suoraan sisältöön

Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite määrärahojen lisäämisestä leikkipuistoihin

12.03.2014 Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite määrärahojen lisäämisestä leikkipuistoihin

Leikkipuistojen peruskorjauksiin ei ole varattu raamissa rahoitusta. Samat ulkoilupihat ja rakennukset hoitavat usean hallintokunnan toimintaa pienin kustannuksin kuten kotihoidon päivätoimintaa, päiväkotien ulkoilumandollisuuksia, koululaisten iltapäivätoimintaa, lasten liikuntapalveluita ja harrastustoimintaa. Useissa huonokuntoisissa leikkipuistorakennuksissa järjestetään muun muassa koululaisten iltapäiväkerhoja. Leikkipuistopalveluiden tarve kasvaa, koska Helsingissä lasten määrä on väkiluvun kasvun myötä kasvussa. Toimivia tiloja voisivat vuokrata enenevässä määrin myös erilaiset järjestöt, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Leikkipuistoilla on merkittävä rooli eri tavoin pärjäävien kaupunginosien tukemisessa Lähiöprojektin suunnitelmien mukaisesti. Myös kaupungin houkuttelevuuden osalta leikkipuistoilla on suuri merkitys ja ne palvelevat Helsingissä asuvia ja vierailevia ihmisiä. Leikkipuistojen merkitystä on korostettu naapurikaupungissamme Espoossa, johon on perustettu myös teemaleikkipuistoja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2015 talousarvioon varataan leikkipuistojen ja niiden rakennusten peruskorjauksiin, ulkotelineisiin ja välineistöön 3 000 000 miljoonan euron lisärahoituksen huomioiden erityisesti Lähiöprojektin tavoitteet.

Mari Holopainen05.12.2019 19:37