Suoraan sisältöön

Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite päiväkotien ulko- ja sisätilojen irtaimiston hankinnasta

12.03.2014 Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite päiväkotien ulko- ja sisätilojen irtaimiston hankinnasta

Päiväkotilasten määrä on kasvanut lähes tuhannella lapsella vuosittain viime vuosina Helsingissä väestön kasvun myötä. Viimeisimpien ennusteiden mukaan kasvu jatkuu vahvana ja perheet arvostavat kaupunkiasumista Helsingissä. Päiväkotien resurssit ovat jääneet pahasti jälkeen kasvusta. Niissä päiväkodeissa, joissa lasten määrän suunnitellaan kasvavan, tulee investoida riittävään irtaimistoon, leikkivälineistöön ja akustiikkaan. Tällä hetkellä pystytään hankkimaan vain välttämättömät sängyt tai pöydät. Pienillä investoinneille tiloihin voidaan säästää huomattavia summia. Myöskään käyttäjälähtöiseen tilasuunniteluun ei ole varattu riittävästi ammattitaitoisia resursseja. Mikäli lasten määrä kasvaa, päiväkotien pihoja tulee mandollisuuksien mukaan laajentaa. Tällaisia suunnitelmia Helsingillä on myös varastossa, mutta niitä ei ole pystytty toteuttamaan. Samalla ulkoiluvälineitä tulee korjata ja hankkia riittävä määrä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että käyttäjälähtöiseen tila- ja pihasuunnitteluun ja päiväkotien irtaimistoon, leikkivälineistöön ja meluntorjuntaan tulee varata 3 000 000 euron lisämääräraha vuodelle 2015.

Mari Holopainen05.12.2019 19:37