Suoraan sisältöön

Marcus Rantalan ym. talousarvioaloite ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta

12.02.2014 Marcus Rantalan ym. talousarvioaloite ruotsinkielisten nuorten psykiatrisesta hoidosta

Nuorten psykiatriset ongelmat ovat yksi aikamme suurimmista vitsauksista. Monet seikat osoittavat, että yhä useamman nuoren henkinen hyvinvointi on huonontunut ja yhä useammat tarvitsevat hoitoa tai muuta kontaktia alan ammattilaiseen. Nuorisopsykiatria on ehkäisevää mielenterveyshuoltoa. Nuoria hoitamalla voimme välttyä suuremmilta ongelmilta.

Mielenterveyspalvelujen saaminen ruotsin kielellä ei valitettavasti ole itsestäänselvyys Helsingissä. Se käy ilmi muun muassa Magma-aivoriihen tutkimuksesta ”De talar finska över huvudet på mig” (Magma 1/2013).

Yksi palveluketjujen toimivuutta selvästi huonontava puute on, ettei kaupunki enää myönnä maksusitoumuksia Folkhälsanin nuorisopoliklinikalle kuten aiemmin. Tätä puutetta on moittinut myös muun muassa ruotsinkielisten yläkoulujen rehtoreista ja kuraattoreista koostuva verkosto sosiaalilautakunnan ja opetuslautakunnan ruotsinkielisille jaostoille osoittamassaan kirjelmässä. Perheneuvolan odotetaan nyt hoitavan ne palvelut, joita Folkhälsan aiemmin tarjosi, tosin ilman riittäviä resursseja.

Folkhälsanin nuorisopoliklinikka on tehnyt maksusitoumussopimuksen tiettyjen muiden Helsingin seudun kuntien kanssa. Folkhälsan voi tarjota matalan kynnyksen palveluja niille, jotka ovat liian sairaita käyttääkseen koulun tarjoamia palveluja, mutta eivät tarpeeksi sairaita saadakseen erityissairaanhoitoa.

Tällä hetkellä Folkhälsanin nuorisopoliklinikka voi ottaa vastaan helsinkiläisiä nuoria vain muutaman kerran ilman maksusitoumusta ja on pakotettu lähettämään heidät sitten eteenpäin, koska sopimusta ei ole. Maksusitoumus vähentäisi erityissairaanhoitoon kohdistuvaa painetta ja saisi nuoret ottamaan aiemmin yhteyttä ammattilaisiin – omalla äidinkielellään. Lisäksi Folkhälsanin toiminta on hyvin tunnettua seudun nuorten keskuudessa.

Ehdotamme, että Helsingin kaupunki tekee maksusitoumussopimuksen Folkhälsanin nuorisopoliklinikan kanssa ja että sosiaali- ja terveysviraston talousarviossa varataan 200 000 euroa tähän tarkoitukseen.

Marcus Rantala05.12.2019 19:42