Suoraan sisältöön

Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamisesta

12.03.2014 Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite sotainvalidien lounassetelien hinnan korottamisesta

Talousarvioaloita helsinkiläisten sotainvalidien lounassetelien korottamiseksi 9,70 euroon.

Sotainvalidit,joiden vamma-aste on 20-100% ovat sotilasvammalain perusteella oikeitetut ns. kuntapalveluihin. Siihen kuuluu myös vapaa ruokailu, joka Suomen lähes jokaisessa kunnassa on toteutettu lounassetelin muodossa.

Kuntapalvelun lounassetelin korvaa valtio kunnille sanotun lain perusteella täysimååra'isesti.Kunta on siis kyseisen palvelun tuottaja, jonka valtio siis maksaa täysimääräisesti. Edellisellä valtuustokaudella kolme vuotta sitten hyväksyttiin lounassetelin arvoksi Helsingissä 8.80 euroa.

Elintarvikkeiden kustannustason nousu on heijastunut helsinkiläisten ateriapalveluja tuottavien yritysten lounaiden hinnoissa ollen nykyään 10 euron tuntumissa. Edellä kerrotun perusteella esitetään, että helsinkiläisten sotainvalidien lounassetelien hinnaksi vuoden 2015 alusta määritetään 9.70 euroa. Kyseisten sotainvalidien keski-ikä on hieman yli 90 vuotta.05.12.2019 19:39