Suoraan sisältöön

Petra Malinin ym. talousarvioaloite toimeentulotuen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisesta lisäyksestä

12.03.2014 Petra Malinin ym. talousarvioaloite toimeentulotuen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisesta lisäyksestä

Helsingissä toimeentulotukea käsitellään kymmenessä palvelupisteessä. Vaikka keskimäärin käsittely on onnistunut vaaditussa seitsemässä arkipäivässä, on kaupungissa alueita, joilla toimeentulotuen käsittely ei ole onnistunut lain vaatiman aikarajan puitteissa. Joissain toimipisteissä ollaan lisäksi oltu hyvin lähellä aikarajan ylittämistä. Ruuhkaantunut käsittelytilanne johti sosiaali- ja terveysvirastossa viime vuonna ohjeistukseen kaikkien ammattiryhmien yhteisvastuullisuudesta toimeentulotuen käsittelyssä. Tällä tarkoitetaan sitä, että sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanosta käytetään purkamaan ruuhkautunutta etuuskäsittelyjonoa. Etuuskäsittelyn riittävä resursointi mandollistaisi aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keskittymisen toimeentulotukipäätösten tekemisen sijaan välittömään asiakastyöhön, kuten lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseen, syrjäytettävien nuorten tapaamisiin ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin.

Toimeentulotuessa tehdään lähiaikoina suuria rakenteellisia muutoksia. Helsingissä otetaan käyttöön toimeentulotuen sähköinen asiointi ja toteutetaan Kelan kanssa kuntakokeilu. Toimista voi jatkossa olla apua ruuhkautuneeseen tilanteeseen. Sähköisen asioinnin käyttöönottokokeilun yhteydessä käsittelyjonot ovat kuitenkin pidentyneet. Ainakin alkuvaiheessa työntekijät joutuvat käyttämään vanhaa ja uutta käsittelyjärjestelmää rinnakkain, mikä hidastaa käsittelyä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki osoittaa toimeentulotuen lainmukaisen käsittelyajan turvaamiseksi etuuskäsittelyyn vuodelle 2015 määräaikaisen lisäresurssin siksi aikaa, kunnes sähköisen asioinnin ja kuntakokeilun vaikutukset ovat nähtävissä, ja varaa tätä varten vuoden 2015 budjettiin tarvittavat määrärahat.

Petra Malin05.12.2019 19:38