Suoraan sisältöön

Nina Hurun ym. talousarvioaloite turvallisesta liikkumisesta metroasemien liukuportaissa

12.03.2014 Nina Hurun ym. talousarvioaloite turvallisesta liikkumisesta metroasemien liukuportaissa

Turvallinen liikkuminen liukuportaissa metroasemille

Helsinki ikääntyy tulevaisuudessa ja kaupungin strategiaan kuuluu turvata monen ikäihmisen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tätä edesauttaa ihmisten kunnossa pysyminen ja jokapäiväinen liikkuminen. Helsinki on pyrkinyt monin keinoin huomioituaan esteettömyys- ja turvallisuusnäkökohdat kaupungin julkisilla paikoilla.

lkääntyneillä ihmisillä on halu käyttää julkista liikennettä. Metron liukuportaissa turvallista liikkumista
helpottaa, mikäli porrasaskelmat olisivat kauttaaltaan rajattu keltaisella huomiovärillä. Tämä auttaa
hahmottamaan askelman ja sille astuminen on vakaampaa kuin nyt käytössä oleville, osin harmaille askelmille. Huomiovärein rajaus on halpa keino edistää sujuvaa liikkumista ja vähentää mandollisia horjandusonnettomuuksia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki kartoittaa mahdollisuudet parantaa turvallisuutta liikkuvien liukuportaiden askelmien merkitsemisellä, varaamalla talousarvioon 2015 50.000 euroa.

Nina Huru05.12.2019 19:39