Suoraan sisältöön

Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite uuden momentin lisäämisestä talousarvioon

12.03.2014 Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite uuden momentin lisäämisestä talousarvioon

Esitämme että Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioon sisällytetään uusi momentti otsikolla: Veroparatiisien välttämisen suunittelu, keinovalikoiman kehittäminen, käytännön toimien edistäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ko. asiassa.

Momentilla varataan 500 000 euroa.

Määrärahan käyttötarkoituksena on edistää valtuuston 26.9.2012 tekemän päätöksen toteuttamista, jonka mukaan kaupunki välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. (Päätös on osa tuolloin hyväksyttyä Globaalin vastuun strategiaa.)
Määrärahan ottaminen budjettiin on nähtävä reilun kilpailun edistämistoimena ja myös investointina, sillä Helsingille on kokonaistaloudellisesta edullista tavoitella veropohjan säilymistä ja tulonlisäystä
siitä, että kaupunki ei omilla varoillaan tue veroparatiisitaloutta.

Thomas Wallgren05.12.2019 19:36