Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 10.04.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 106 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 107 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 108 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin vuosien 2013-2016 ja optioina vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajan valitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Kaupunginjohtaja/4

Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunginjohtaja/5

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/7

Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunginjohtaja/8

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Kaupunginjohtaja/9

Kaj /Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Kaupunginjohtaja/10

Sj / Kunnan asukkaan aloite maksuttomasta sporttikortista yli 68-vuotiaille helsinkiläisille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunginjohtaja/11

Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Malmin tontin 38006/3 vuokrausperusteet (Vuolukiventie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 106 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 107 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 108 Stadsdirektören/3

Val av revisor för Helsingfors stad för åren 2013 - 2016 och med option för åren 2017 och 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Stadsdirektören/4

Strategiprogram för åren 2013 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Stadsdirektören/5

Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Palmia (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Stadsdirektören/6

Lån till HPS Areenat Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Stadsdirektören/7

Lån och borgen till Urheiluhallit Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Stadsdirektören/8

Lån till Helsinki Stadion Management Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Stadsdirektören/9

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om sänkt boendepris (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Stadsdirektören/10

Sj / Kommuninvånarinitiativ om ett avgiftsfritt sportkort för helsingforsare över 68 år (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Stadsdirektören/11

Sj / Kommuninvånarinitiativ om möjligheten att få stadsdelslinjen Jouko till närheten av friluftsbaden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arrendegrunder för tomten nr 38006/3 i Malm (Täljstensvägen 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10