Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 15.05.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 137 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 138 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/4

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro12101; Jätkäsaaren tornihotelli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro12149, Liikkalantie, Liikkalankuja) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Sosiaali- ja terveystoimi/9

Palvelusetelikokeilu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/10

Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite avoimen tiedon lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/14

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/15

Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/16

Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viheralueiden luonnonmukaisesta hoidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/17

Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite viherkattojen rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite väljien tonttien valjastamisesta kaupunkiviljelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/21

Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kirpputorin perustamisesta Hietalahden telakka-alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Kaupunginjohtaja/22

Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/23

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/24

Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/25

Ryj / Valtuutettu Jessica Karhun aloite käyttäjätiedon hyväksikäytöstä HSL:n reittimuutoksien yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Kaupunginjohtaja/26

Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite talvipyöräilyn edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunginjohtaja/27

Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/28

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/29

Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite selvityksen tekemisestä Merihaan raitiotielinjasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/30

Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/31

Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/32

Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/33

Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/34

Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravavuokra-asuntojen rakennuskustannuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunginjohtaja/35

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Päivöläntien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunginjohtaja/36

Kaj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite uusien rakennettavien asuntojen vuokraamisesta kaupungille vuokra-asunnoiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunginjohtaja/37

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunginjohtaja/38

Kaj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite Meilahdessa sijaitsevan pysäköintipaikan muuttamisesta lyhytaikaiseen pysäköintiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/39

Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/40

Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suunnitelman laatimisesta kaupungin asuntokannan kunnon selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunginjohtaja/41

Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/42

Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/43

Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/44

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/45

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kansanterveysohjelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/46

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/47

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/48

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/49

Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/50

Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/51

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon koordinoimisesta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/52

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Kaupunginjohtaja/53

Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Kaupunginjohtaja/54

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite hoitajien työurien pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Kaupunginjohtaja/55

Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Kaupunginjohtaja/56

Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunginjohtaja/57

Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunginjohtaja/58

Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunginjohtaja/59

Sj / Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloite yhteistyön lisäämisestä alueen taidekorkeakoulujen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunginjohtaja/60

Sj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen kartoituksesta ja järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunginjohtaja/61

Sj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Kaupunginjohtaja/62

Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunginjohtaja/63

Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite nuorisotakuun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunginjohtaja/64

Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunginjohtaja/65

Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Kaupunginjohtaja/66

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitteet (pdf) (html)§ 137 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 138 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 139 Stadsdirektören/3

Lån till Tuomarinkylän Talli Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Stadsdirektören/4

Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för kvarteret 43051 och en del av tomten 43084/5 och övriga områden i Hertonäs (Megahertsi) (nr 12089) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 45459/1-3 i Botby (nr 12149, Liikkalavägen, Liikkalagränden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Social- och hälsovårdsväsendet/9

Servicesedelsförsök (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Stadsdirektören/10

Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre information för invånare och klienter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning över hur indrivningen av räkningar sköts (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till öppna data (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsdirektören/14

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Stadsdirektören/15

Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om planering kring användningen av Senatstorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Stadsdirektören/16

Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om naturenlig skötsel av grönområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Stadsdirektören/17

Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om byggande av gröntak (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om användning av rymliga tomter för stadsodling (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Stadsdirektören/21

Ryj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en loppmarknad i Sandvikens varvsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Stadsdirektören/22

Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Stadsdirektören/23

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bättre trivsel i Tattarmossens bostadsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Stadsdirektören/24

Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om skateboardramper i lekparken Munken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Stadsdirektören/25

Ryj / Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om utnyttjande av användarinformation för HRT:s ruttomläggningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Stadsdirektören/26

Ryj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om främjande av vintercykelåkning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Stadsdirektören/27

Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga utsläppskvoter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Stadsdirektören/28

Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Stadsdirektören/29

Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en spårvägslinje till Havshagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Stadsdirektören/30

Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om ett invånarhus i Sockenbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Stadsdirektören/31

Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om användning av tomma lokaler i stadens ägo (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Stadsdirektören/32

Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Stadsdirektören/33

Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Stadsdirektören/34

Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Stadsdirektören/35

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Päivölävägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Stadsdirektören/36

Kaj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om förhyrning av nybyggda bostäder till staden med tanke på hyresbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Stadsdirektören/37

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Hemmalmsvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Stadsdirektören/38

Kaj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om enbart kortvarig parkering på en parkeringsplats i Mejlans villaområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsdirektören/39

Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsdirektören/40

Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en plan för utredning av det stadsägda bostadsbeståndets skick (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Stadsdirektören/41

Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Stadsdirektören/42

Stj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om ökat stödboende och fler enheter för serviceboende (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Stadsdirektören/43

Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Stadsdirektören/44

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om ett nytt mentalvårdsprogram för staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Stadsdirektören/45

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om ett folkhälsoprogram (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Stadsdirektören/46

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Stadsdirektören/47

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om starkare specialstöd i grundskolor och daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsdirektören/48

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utveckling av barnorienterat barnskyddsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsdirektören/49

Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om stöd och utbildning för närståendevårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsdirektören/50

Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en äldreombudsman (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Stadsdirektören/51

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om samordning och utveckling av förebyggandet av våld i nära relationer och av åtgärderna mot sådant (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Stadsdirektören/52

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om mottagningar för kognitiv psykoterapi (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Stadsdirektören/53

Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Stadsdirektören/54

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om längre arbetskarriärer för vårdpersonalen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Stadsdirektören/55

Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utveckling av återuppringningstjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Stadsdirektören/56

Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning på motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsdirektören/57

Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utvecklat virtuellt ungdomsarbete för spelare på webben (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Stadsdirektören/58

Sj / Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om kriterier för sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Stadsdirektören/59

Sj / Den av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler väckta motionen om större samarbete mellan konsthögskolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Stadsdirektören/60

Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Stadsdirektören/61

Sj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om anvisningar för anlitande av pensionärer som vikarierande arbetskraft (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Stadsdirektören/62

Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om åtgärder mot problemen med inomhusluften i Suutarilan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Stadsdirektören/63

Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om genomförande av ungdomsgarantin (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Stadsdirektören/64

Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om underlättande av bad utan baddräkt (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Stadsdirektören/65

Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Stadsdirektören/66

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10