Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 23.10.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 367 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 368 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 369 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–2022 ja toiminta-alue 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Oulunkylän tontin 28026/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12201, Jokiniementie 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12184, Mäkipellontie 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitteet (pdf) (html)§ 367 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 368 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 369 Stadsdirektören/3

Lån till ett bolag som Pallo-Pojat Juniorit ry bildar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 370 Stadsdirektören/4

Godkännande av utvecklingsplanen 2013 - 2022 och verksamhetsområdet 2014 för Helsingfors vattentjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 371 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för en del av tomten 484/4 i Bortre Tölö (nr 12193, östra delen av Edesvikens kasernområde) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för tomten 28026/2 och parkområde i Åggelby (nr 12201, Ånäsvägen 11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för tomten 29049/3 i Haga (nr 12184, Backåkersvägen 15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10