Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 13.11.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 382 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 383 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 384 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 385 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Kaupunginjohtaja/7

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Kaupunginjohtaja/8

Pelastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Kaupunginjohtaja/9

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vuoden 2014 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Pukinmäen tontin 37026/3 ja Malmin tontin 38259/5 vuokrausperusteet (Eskolantie 4, Ketokivenkaari 30) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 11700, Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12020, Saukonlaituri itä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta (pdf) (html)§ 382 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 383 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 384 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 385 Stadsdirektören/4

Budget för år 2014 och ekonomiplan för åren 2014 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 386 Stadsdirektören/5

Inkomstskattesats för år 2014 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 387 Stadsdirektören/6

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2014 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 388 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 389 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i räddningsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 390 Stadsdirektören/9

Val av ordförande i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 391 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Fastighetsförrättningsavgiftstaxa för år 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 392 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för tomten 37026/3 i Bocksbacka och tomten 38259/5 i Malm (Eskosvägen 4, Fältstensbågen 30) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 393 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Avgörande i planerings- och byggtävlingen för centrumkvarteret i Mellersta Böle (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 394 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 484/3 och 37 och för en del av tomten 484/4 i Bortre Tölö (nr 11700, västra delen av Edesvikens kasernområde och bostadstomterna intill) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 395 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för hamn- och vattenområden på Busholmen i Västra hamnen (nr 12020, Utterkajen östra) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 396

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10