Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 12.02.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 31 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Kaupunginjohtaja/4

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Martina Reuterin eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunginjohtaja/5

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarja Savolaisen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Rakennustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Laajasalon Borgströminmäen alueen vuokrausperusteet (tontit 49040/1, 49041/1, 49042/1, 49043/1-2, 49044/1-2, 49057/4-5, 49093/1, 49094/1, 49095/1, 49096/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12000

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vallilan korttelin 390 osan sekä rautatie- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12211, Pasilan konepajan osa-alue 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vallilan korttelin 390 osan sekä rautatie- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12212, Pasilan konepajan osa-alue 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Pitäjänmäen tontin 46002/19 asemakaavan muuttaminen (nro 12224, Kutomotie 14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/11

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta (pdf) (html)§ 31 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 32 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 33 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Martina Reuterin eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Stadsdirektören/5

Val av suppleant i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Tarja Savolaisen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Byggnads- och miljöväsendet/6

Ändring av instruktionen för byggnadsväsendet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för området Borgströmsbacken på Degerö (tomterna 49040/1, 49041/1, 49042/1, 49043/1 och 2, 49044/1 och 2, 49057/4 och 5, 49093/1, 49094/1, 49095/1, 49096/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12000

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för en del av kvarteret 390 och järnvägs- och gatuområden i Vallgård (nr 12211, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 390 och järnvägs- och gatuområden i Vallgård (nr 12212, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten 46002/19 i Sockenbacka (nr 12224, Väverivägen 14) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsdirektören/11

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10