Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 04.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 214 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 215 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 216 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Kaupunginjohtaja/5

Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 14

Liite 15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

Liite 16

Liite 17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Liite 6

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/8

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

HSM Oy lainahakemus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Jakomäen asuntotonttien ja neljän autopaikkatontin vuokrausperusteet (tontit 41200/24, 26 ja 27, 41283/1 ja 41284/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Itäkeskuksen Maamerkin tontin vuokrausperusteet (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45179/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kaartinkaupungin tontin 50/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12081, Ludviginkatu 3-5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Länsisataman tonttien 20007/15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muuttaminen (nro 12246, Jätkäsaarenlaituri 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Herttoniemen vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja tontin 43257/1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12234, Reginankuja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Laajasalon tontin 49229/12 ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12195, Puuskaniementie 46) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Sivistystoimi/17

Herttoniemen ala-asteen koulun ja Siilitien peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/18

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Koillis-Helsingin maauimalasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Kaupunginjohtaja/19

Sj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite nuorten mahdollisuudesta tehdä taidetta julkiseen liikenteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Kaupunginjohtaja/20

Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite koulujen kasvisruokapäivästä luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Kaupunginjohtaja/21

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite avustajan maksuttomasta tai alennetusta lipusta kaupunginteatteriin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Kaupunginjohtaja/22

Sj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite nimien ja muun historiatiedon saamisesta esille Santahaminan punaisten hautapaikan yhteyteen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Kaupunginjohtaja/23

Sj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kehitysvammaisille taattavasta oikeudesta työhön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Kaupunginjohtaja/24

Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Emma Karin aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta (pdf) (html)§ 214 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 215 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 216 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Stadsdirektören/4

Ändring av arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Stadsdirektören/5

Överskridning och överföring av anslag i 2014 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Stadsdirektören/6

Bolagisering av affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Bilaga 14

Bilaga 15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

Bilaga 16

Bilaga 17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Stadsdirektören/7

Bolagisering av affärsverket Helsingfors Hamn (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

Bilaga 6

Bilaga 7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Stadsdirektören/8

Lån till Helsinki Stadion Management Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

HSM Oy lainahakemus

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Byggnads- och miljöväsendet/9

Projektplan för ombyggnad i biljetthallen på Hagnäs metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för bostadstomter och fyra bilplatstomter i Jakobacka (tomterna 41200/24, 26 och 27, 41283/1 och 41284/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12134

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för Itäkeskuksen Maamerkkis tomt (Botby, Östra centrum, tomten nr 45179/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 50/5 i Gardesstaden (nr 12081, Ludvigsgatan 3 - 5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 20007/15 och 16 och en öppen plats i Västra hamnen (nr 12246, Busholmskajen 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplan för ett vattenområde och detaljplaneändring för tomten 43257/1 och gatu- och vattenområden i Hertonäs (nr 12234, Reginagränden 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 49229/12 och vattenområde på Degerö (nr 12195, Knysnäsvägen 46) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna utfallit (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Bildningsväsendet/17

Administrativ sammanslagning av Herttoniemen ala-asteen koulu och Siilitien peruskoulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Stadsdirektören/18

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ett friluftsbad i nordöstra Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Stadsdirektören/19

Sj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om möjligheter för ungdomar att skapa konst för kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Stadsdirektören/20

Sj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om slopande av dagen med vegetarisk mat i skolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Stadsdirektören/21

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om gratis- eller rabattbiljetter till stadsteatern för personliga assistenter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Stadsdirektören/22

Sj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om namn och övriga historiska uppgifter i anslutning till de rödas gravplats på Sandhamn (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Stadsdirektören/23

Sj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om garanterad rätt till arbete för utvecklingsstörda (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Stadsdirektören/24

Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om papperslösa barns rätt till grundläggande utbildning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Emma Karin aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10