Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 22.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 331 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 332 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 333 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan muuttaminen (nro 12227) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Laajasalon Gunillantien ja Svanströminkujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Kaupunginjohtaja/5

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Bulevardi 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12258, Kamppi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta (pdf) (html)§ 331 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 332 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 333 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Detaljplaneändring för kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625 i Fiskehamnen (nr 12227) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Detaljplaneändring för området vid Gunillavägen och Svanströmsgränden på Degerö (nr 12228) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Stadsdirektören/6

Tjänsteförhållandet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet upphör (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för Bulevarden 12 (nr 12258, Kampen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 338

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10