Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 17.02.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 30 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Kaupunginjohtaja/4

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Kaupunginjohtaja/5

Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunginjohtaja/6

Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Sivistystoimi/7

Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Asukaspalautteet

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Sivistystoimi/8

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuokrausperusteet Rastilan asuntotontille (Vuosaari, Rastila, tontti 54001/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Käpylän korttelien 25001 ja 25002 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (Puu-Käpylä, Osmonkulma, nro 12335) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Lauttasaaren erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12338, Isokaari 30, Päiväkoti Isokaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Lauttasaaren korttelin 31119 tonttien 1 ja 12 asemakaavan muuttaminen (Nahkahousuntie 13-15, nro 12276) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/13

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 30 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 31 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 32 Stadsdirektören/3

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Stadsdirektören/5

Överskridning av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2015 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Stadsdirektören/6

Överskridningar i 2016 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Bildningsväsendet/7

Sammanslagning av Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu till en enhetlig grundskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Asukaspalautteet

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Bildningsväsendet/8

Sammanslagning av kundserviceavdelningen och förvaltningsavdelningen vid finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en bostadstomt i Rastböle (Nordsjö, Rastböle, tomten 54001/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för kvarteren 25001 och 25002 och gatuområde i Kottby (Trä-Kottby, Osmonkulma, nr 12335) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för parkområde på Drumsö (nr 12338, Storsvängen 30, daghemmet Isokaari/Storsvängen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomterna 1 och 12 i kvarteret 31119 på Drumsö (Skinnbyxvägen 13–15, nr 12276) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Stadsdirektören/13

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10