Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 30.03.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 82 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 83 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/4

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/5

Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Konalan kortteleiden 32025 ja 32032, korttelin 32026 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12262, Aittatie 13, 14 ja 16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Mellunkylän korttelin 47208 tonttien 5 ja 6, korttelin 47218 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12329, Mellunmäki, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksyminen (nro 12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 82 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 83 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Arrendegrunder och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalet för kontors- och hotelltomter (Västra hamnen, tomterna 20 och 21 i kvarteret 20007, Busholmskajen 1, Wood City) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Stadsdirektören/5

Ändring av indelningen i röstningsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Invånarinitiativ om bevarande av Malms flygplats för luftfartsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för kvarteren 32025 och 32032, tomten 1 i kvarteret 32026 och gatu- och parkområden i Kånala (nr 12262, Bodvägen 13, 14 och 16) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 5 och 6 i kvarteret 47208, tomten 1 i kvarteret 47218 och park- och gatuområden i Mellungsby (nr 12329, Mellungsbacka, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplan för Hundholmarna i Degerö (nr 12311, Kronbergsstranden, Hundholmarna) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10