Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 27.04.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 104 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 106 Kaupunginjohtaja/3

Nuorten aloitteet vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Sivistystoimi/6

Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailun lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen kauppa ja kehittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12242, Lönnrotinkatu 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Pukinmäen korttelin 37186, korttelin 37187 tonttien 1 ja 3, korttelin 37188 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12353, Isonpellontien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Pitäjänmäen korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12349, Sulkapolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 104 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 105 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 106 Stadsdirektören/3

Initiativ från ungdomar år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Byggnads- och miljöväsendet/4

Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Byggnads- och miljöväsendet/5

Projektplan för ombyggnad av Brändö metrobro (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Bildningsväsendet/6

Beviljande av avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Trafikplan för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Godkännande av projekthelheten för Bunkern på Busholmen utgående från byggtävlingens resultat (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Försäljning och utveckling av fastigheter som Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy lämnar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Projektplan för en arbetsstation för byggtjänsten Stara och idrottsverket i Nordsjö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 63 i Kampen (nr 12242, Lönnrotsgatan 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för kvarteret 37186, tomterna 37187/1 och 3, kvarteret 37188 och gatu-, park-, skyddsgrön- och vattenområden i Bocksbacka (nr 12353, området kring Storåkersvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och gatu- och parkområden i Sockenbacka (nr 12349, området vid Fjäderstigen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10