Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 25.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 134 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 135 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/4

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/5

Konserniohje (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Eräiden Pitäjänmäen, Tapaninkylän ja Torpparinmäen asuntotonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Suutarilan Siltalanpuiston eräiden asuntotonttien vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavan muutos nro 12243

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/8

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Sosiaali- ja terveystoimi/11

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Sosiaali- ja terveystoimi/12

Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite internet-yhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Sivistystoimi/13

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ammatillisen koulutuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Sivistystoimi/14

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Sivistystoimi/15

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden hallituksissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/21

Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 134 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 135 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 136 Stadsdirektören/3

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Stadsdirektören/4

Beviljande av avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Stadsdirektören/5

Koncerndirektiv (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Arrendegrunder för vissa bostadstomter i Sockenbacka, Staffansby och Torparbacken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för vissa bostadstomter vid Brobyparken i Skomakarböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Asemakaavan muutos nro 12243

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsdirektören/8

Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om bolagisering av affärsverket Helsingfors stads servicecentral (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Stadsdirektören/9

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning av staden till nätverket Mayors for Peace (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsdirektören/10

Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om utvidgning av ljusevenemanget Lux (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Social- och hälsovårdsväsendet/11

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om veganmat i stadens daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Social- och hälsovårdsväsendet/12

Den av ledamoten Sari Mäkimattila väckta motionen om internetförbindelser till gruppboenden för utvecklingsstörda (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Bildningsväsendet/13

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utveckling av yrkesutbildningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Bildningsväsendet/14

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om tillsättande av en arbetsgrupp för förebyggande av att unga radikaliseras (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Bildningsväsendet/15

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om tryggad verksamhet i Pukinmäen Taidetalo (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Den av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om fler bostäder i Helsingfors och huvudstadsregionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en opinionsundersökning om Malms flygplats som bostadsområde (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om tillfällig användning av en parkremsa på skolrasterna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Den av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. väckta motionen om ändring av metrostationsnamnet Helsingfors universitet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om politisk representation i styrelserna för Heka-bolagen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/21

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om möjligheterna att utnyttja tomma fastigheter som krisbostäder (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om kravet på tillstånd för solfångare och information om detta (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10