Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 31.08.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 201 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 202 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 203 Kaupunginjohtaja/3

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Kaupunginjohtaja/5

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Kaupunginjohtaja/6

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Kaupunginjohtaja/7

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Kaupunginjohtaja/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Kaupunginjohtaja/9

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Teollisuuskatu 13 Oy:lle vuokratun tontin vuokrasopimukseen (Vallila, tontti 22697/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaava 10973

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja osto-optioperusteiden muuttaminen (Länsisatama, tontit 20048/6, 9 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vuokraus- ja myyntiperusteet toimistotontille (Vallila, tontti 22403/2) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Vuokrausperusteet asuntotontille ja autopaikkatonteille (Herttoniemi, tontit 43081/1, 43092/1 ja 43093/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Haagan tonttien 29062/1, 2 ja 5, korttelien 29063 ja 29065-29067 ym. sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12370, Haagan Kultareunan alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Konalan tonttien 32013/12 ja 13 asemakaavan muuttaminen (nro 12384, Vähäntuvantie 7 ja 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Kaarelan tontin 33130/1, korttelin 33131 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12381, Kannelmäen ostoskeskuksen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/21

Herttoniemen tontin 43223/1 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12378, Roihuvuoren lasitusliike) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Vuosaaren tonttien 54055/2, 54057/2 ja 3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12344, Pienen Villasaaren tie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 201 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 202 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 203 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och dess andra sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Stadsdirektören/9

Val av suppleant i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Byggnads- och miljöväsendet/10

Projektplan för Kronbroarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Projektplan för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Projektplan för första fasen på Stadin ammattiopistos campus i Kasåkern (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Projektplan för en nybyggnad för barndaghemmet Neulanen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Köpoption i arrendeavtalet för den till Helsingin Teollisuuskatu 13 Oy utarrenderade tomten 22697/17 i Vallgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Asemakaava 10973

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Ändring av arrendegrunderna och grunderna för en köpoption för tomterna 20048/6 och 9 för verksamhetslokaler på Sundholmen (Västra hamnen, tomterna 20048/6, 9 och 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Arrende- och försäljningsgrunder för en kontorstomt i Vallgård (tomten 22403/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakemus

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Arrendegrunder för en bostadstomt och bilplatstomter i Hertonäs (43081/1, 43092/1 och 43093/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplaneändring för tomterna 29062/1, 2 och 5, kvarteren 29063 och 29065–29067 m.m. och gatu- och parkområden i Haga (nr 12370, Guldkantens område i Haga) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Detaljplaneändring för tomterna 32013/12 och 13 i Kånala (nr 12384, Lillstuvägen 7 och 9) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Detaljplaneändring för tomten 33130/1, kvarteret 33131 och gatu- och parkområden i Kårböle (nr 12381, området med Gamlas köpcentrum) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/21

Detaljplaneändring för tomten 43223/1 och parkområde i Hertonäs (nr 12378, glasmästeri i Kasberget) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Detaljplaneändring för tomterna 54055/2 och 54057/2 och 3 och för gatuområde i Nordsjö (nr 12344, Lilla Ullholmsvägen 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10