Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 28.09.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 236 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 237 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 238 Kaupunginjohtaja/3

Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916

Liite 2

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunginjohtaja/6

Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite matkailun markkinointipisteen perustamisesta lentoasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotiaan Suomen muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Rakennus- ja ympäristötoimi/11

Valtuutettu Nina Hurun aloite roskakoreista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Rakennus- ja ympäristötoimi/12

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Töyrynummen urheilukentän suojaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Sivistystoimi/13

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Sivistystoimi/14

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltoimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Sivistystoimi/15

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulukiusaamisen vähentämisestä tukioppilastoiminnan avulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Sivistystoimi/16

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Sivistystoimi/17

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite digityöskentelyn käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroasemalta Columbukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 236 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 237 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 238 Stadsdirektören/3

Anställning av innehavare av tjänsten som kanslichef och förordnande för en vakant tjänst (pdf) (html)

Bilaga 1

Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916

Bilaga 2

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Byggnads- och miljöväsendet/4

Projektplan för spårvagnarna för Jokerbanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Projektplan för ett gemensamt lokalprojekt för stadsmiljösektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Stadsdirektören/6

Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om motarbetande av olikvärdighet mellan områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsdirektören/7

Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om bolagisering av affärsverket Helsingfors stads servicecentral (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsdirektören/8

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett ställe för turistmarknadsföring på flygplatsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Stadsdirektören/9

Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om uppmärksammande av Finlands 100-årsjubileum (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Byggnads- och miljöväsendet/10

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kaféverksamhet på Vasaskvären (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Byggnads- och miljöväsendet/11

Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om papperskorgar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Byggnads- och miljöväsendet/12

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om förhindrande av trafik med motorfordon på Lidmalmens idrottsplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Bildningsväsendet/13

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om skoltransporterna för specialelever med två olika hemadresser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Bildningsväsendet/14

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om asfaltering av parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Bildningsväsendet/15

Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om minskning av skolmobbningen med hjälp av vänelevverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Bildningsväsendet/16

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om ett regionalt språkförsök i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Bildningsväsendet/17

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om införande av digitalt arbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om gångförbindelse från Nordsjö metrostation till köpcentret Columbus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om inkvartering av bostadslösa i containrar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om byggande av 200 containerbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10