Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 12.10.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 257 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 258 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 259 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 260 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Kaupunginjohtaja/6

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/7

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Kaupunginjohtaja/8

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vuokrausperusteet eräille Pukinmäen ja Tapaninkylän asuntotonteille sekä Jakomäessä sijaitsevalle YSA-tontille (Pukinmäki, tontti 37186/4, Tapaninkylä, tontit 39119/13, 39132/29, ja 39148/12, Jakomäki, tontti 41209/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavan muutos nro 12353

Liite 3

Asemakaavan muutos nro 12314

Liite 4

Asemakaavan muutos nro 12134

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 257 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 258 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 259 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 260 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en egnahemstomt i Åggelby (Åggelby, tomten 28105/32) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för bostadstomten 37186/4 i Bocksbacka, bostadstomterna 39119/13, 39132/29 och 39148/12 i Staffansby och den för byggnader för social verksamhet och hälsovård avsedda tomten 41209/17 i Jakobacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Asemakaavan muutos nro 12353

Bilaga 3

Asemakaavan muutos nro 12314

Bilaga 4

Asemakaavan muutos nro 12134

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10