Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 30.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 299 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 300 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Kaupunginjohtaja/5

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Kaupunginjohtaja/6

Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Sivistystoimi/8

Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Kaupunginjohtaja/9

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Kaupunginjohtaja/11

Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Kaupunginjohtaja/12

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Kaupunginjohtaja/13

Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Kaupunginjohtaja/14

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Kaupunginjohtaja/15

Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Rakennus- ja ympäristötoimi/16

Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Rakennus- ja ympäristötoimi/17

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Rakennus- ja ympäristötoimi/18

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Rakennus- ja ympäristötoimi/19

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Rakennus- ja ympäristötoimi/20

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Rakennus- ja ympäristötoimi/21

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Sivistystoimi/22

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite työllisyyden tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Sivistystoimi/23

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Sivistystoimi/24

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Sivistystoimi/25

Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassikoulutuksista ja tenttitilaisuuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/26

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/27

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/28

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/29

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/30

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/31

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/32

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/33

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Sosiaali- ja terveystoimi/34

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Sosiaali- ja terveystoimi/35

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Sosiaali- ja terveystoimi/36

Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 299 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 300 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 301 Stadsdirektören/3

Helsingfors stads budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 - 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Stadsdirektören/6

Överskridning av ett anslag i 2016 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Byggnads- och miljöväsendet/7

Projektplan för upphandling av spårvagnar som ersätter de nuvarande låggolvsspårvagnarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Bildningsväsendet/8

Avtal om genomförande av konstmuseiprojektet Guggenheim Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Stadsdirektören/9

Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om hejdande av ökningen i boendekostnaderna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Stadsdirektören/10

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning av staden till nätverket Mayors for Peace (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309 Stadsdirektören/11

Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om konkurrensförbud för ledande tjänsteinnehavare och befattningshavare (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 310 Stadsdirektören/12

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängning av uteserveringarnas öppettider (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 311 Stadsdirektören/13

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om uppmärksammande av helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Finland 100 år (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 312 Stadsdirektören/14

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ingripande i arbetsplatsmobbning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 313 Stadsdirektören/15

Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om avsaknaden av invånarlokaler i Stapelstaden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Byggnads- och miljöväsendet/16

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängd tid i bullertillstånden för musik- och kulturevenemang (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Byggnads- och miljöväsendet/17

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om en dag för försäljning av överlopps saker i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Byggnads- och miljöväsendet/18

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om Hagabäcken och återupplivande av öringsbeståndet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Byggnads- och miljöväsendet/19

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om överskottsmassor vid jordbyggnadsarbeten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Byggnads- och miljöväsendet/20

Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om förbättring av gatusäkerheten på Sandvikskajen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Byggnads- och miljöväsendet/21

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om iståndsättning av vattenbassängen på Övre Malms torg till en rekreationsoas (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Bildningsväsendet/22

Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Bildningsväsendet/23

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om utveckling av Nordsjövikens småbåtshamn med beaktande av juniorverksamheten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Bildningsväsendet/24

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om platser i eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans andra årskurs (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Bildningsväsendet/25

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om gratis kurser och examina för att få hygienpass (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/26

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/27

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om utveckling av cykelsäkerheten på vissa ställen i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/28

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om Heikasplatsen på Drumsö som allaktivitetsområde (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/29

Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om en nationalstadspark i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/30

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om slopande av området reserverat för centrumtunneln (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/31

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av en kärleksskog (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/32

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om hedrande av minnet av åtta judar utlämnade till Nazityskland (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/33

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utveckling av Malms flygplatsområde till Helsinki Air Business Park (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Social- och hälsovårdsväsendet/34

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om efterlevnad av kollektivavtalen vid köp av tjänster som förmedlar assistenter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Social- och hälsovårdsväsendet/35

Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om verksamheten med psykiatriska sjukskötare i polisinrättningens multiprofessionella arbetsgrupp (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Social- och hälsovårdsväsendet/36

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om en anställning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10