Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 31.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 22 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 25 Asia/4

Hankesuunnitelma Myllypuron peruskoulun rakennuksen laajentamiseksi ja osittaiseksi perusparantamiseksi yhtenäiseksi peruskouluksi (Myllypuro, Yläkiventie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/5

Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12446) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/6

Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12431) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/8

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin johtajien tapaamisissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/9

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/10

Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 22 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 23 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 24 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 25 Ärende/4

Projektplan för utbyggnad och partiell ombyggnad av skolbyggnaden för Myllypuron peruskoulu till en enhetlig grundskola (Kvarnbäcken, Ovanstensvägen 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Ärende/5

Detaljplaneändring för Kanalgatan 14 på Skatudden (nr 12446) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Ärende/6

Detaljplaneändring för Ida Aalbergs väg 1 i Norra Haga (nr 12431) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/7

Överföring av lagertjänsterna för social- och hälsovårdssektorn till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/8

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tillämpning av offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/9

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om lösning av invånarlokalen Mellaris situation (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/10

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10