Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 14.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 57 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 59 Asia/3

Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/4

Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/5

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/6

Malmin Latokartanontien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12274) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/7

Laajasalon Kruunuvuorenrannan Kaivoskallion huviloiden asemakaavan muutos (nro 12405) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/8

Laajasalon Stansvikinkallion asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12410) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 57 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 58 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 59 Ärende/3

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2017 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/4

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2017 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/5

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Hagnäs saluhall (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/6

Detaljplaneändring för Ladugårdsvägens område i Malm (nr 12274) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/7

Detaljplaneändring för Gruvbergets villor i Kronbergsstranden i Degerö (nr 12405) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring för Stansviksberget i Degerö (nr 12410) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10