Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 04.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 66 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 67 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/3

Helsingin kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 66 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 67 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 68 Ärende/3

Utlåtande från Helsingfors stad om landskaps- och vårdreformen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10