Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 15.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 95 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 96 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 97 Asia/3

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 95 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 96 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 97 Ärende/3

Gemensamt utlåtande av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla om landskaps- och vårdreformen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10