Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 30.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 139 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajienvalinta (pdf) (html)


§ 141 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 142 Asia/4

Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/5

Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/6

Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/7

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/8

Valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloite englannin kielen ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/9

Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/10

Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/11

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/12

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/13

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/14

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/15

Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/16

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/17

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/18

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/19

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/20

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/21

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/22

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/25

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/26

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/27

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/28

Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 139 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 140 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 141 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 142 Ärende/4

Egendomsarrangemang som hänför sig till veteranbostäderna i Åggelby och överföring av verksamheten till en del av Helsingfors stadskoncerns verksamhet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/5

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Kaisaniemen ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/6

Godkännande av projektplan för låggolvade spårvagnar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/7

Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om indrivning av klientavgifter som stadens egen verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/8

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om engelska som ett tredje servicespråk i Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Ärende/9

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om förebyggande av sexuella trakasserier på Helsingfors stads arbetsplatser och i stadens tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/10

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om avstående från stenkol på Sundholmens kraftverk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/11

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande av ett evenemang på Malms flygplats år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/12

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av antalet vitkindade gäss och olägenheterna med dem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/13

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om uppkallande av ett stråk efter författaren Alpo Ruuth (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/14

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbeegolfbanor i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/15

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbeegolfbana till Degerö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/16

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om löptrappor till Nordsjötoppen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/17

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering av sopkärl längs med strandpromenaderna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/18

Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om åretruntstadscyklar och vinterunderhåll av cykelvägar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/19

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om förbättring av gångvägen på Gumtäktsbacken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/20

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsbruket av Vårdö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/21

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafikljus till Åbohusvägen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/22

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av området vid Munksnäs allén (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/23

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om en ändring av Gamlas sandplan till en konstgräsplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/24

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimensioneringen inom dagvården på deltid (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Ärende/25

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbussar till Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Ärende/26

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i socialarbetets integrationsverksamhet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Ärende/27

Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om socialarbetets klientdimensionering inom barnskyddet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/28

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om avgiftsfria motions- och idrottstjänster för närståendevårdare (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10