Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 29.08.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 211 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 212 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 213 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.6.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/7

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/8

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/9

Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/10

Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/11

Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muuttaminen (nro 12491) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/12

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/13

Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 12495) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 211 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 212 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 213 Ärende/3

Anmälan om bildande av en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 214 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 7.6.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/7

Projektplan för servicehuset Jakobackas hjärta (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/8

Tillägg av rätt till köp i arrendeavtalet för en affärs- och kontorsbyggnadstomt utarrenderad till Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors (Sörnäs, tomten 10591/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Ärende/9

Detaljplaneändring för Sörnästunneln (nr 12162) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Ärende/10

Detaljplaneändring för ett hotell i Hagnäs (nr 12478) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Ärende/11

Detaljplaneändring för Tölö sjukhus (Tölögatan 40, nr 12491) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Ärende/12

Detaljplaneändring för Landshövdingsvägens omgivning i Grindbacka (nr 12440) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/13

Detaljplaneändring för Jakobackas hjärta (området söder om Drågvägen, nr 12495) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10