Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 12.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 225 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1

Läsnäolijat


§ 226 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 227 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 228 Asia/4

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/7

Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille kiinteistöille (Munkkiniemi, tontti 30120/9, Toukola, tontti 23918/2, Katajanokka, Satamakatu, maanalainen määräala) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/8

Vuokrausperusteiden määrittäminen Kuninkaantammen Etelärinteen asemakaava-alueelle nro 12166 (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/9

Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12490) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 225 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Läsnäolijat


§ 226 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 227 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 228 Ärende/4

Val av ledamot i stadsstyrelsens näringslivssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/5

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Ärende/7

Arrendegrunder för vissa fastigheter (Munksnäs, tomten 30120/9, Majstad, tomten 23918/2, Skatudden, Hamngatan, ett underjordiskt outbrutet område) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/8

Arrendegrunder för detaljplaneområdet nr 12166 Sydbranten i Kungseken (Kårböle, Kungseken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Backasbrinkens idrottscampus (nr 12490) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10