Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 10.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 276 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 278 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 279 Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 280 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/8

Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Kaupunkiympäristötalon esite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/9

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta päättäminen sekä tonttien ja niillä olevien rakennusten myynti (Kallio, Siltasaari, tontit 11306/8 ja 11307/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/10

Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/11

Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttaminen (nro 12460) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/12

Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilaisuuden 24.4.2017 muistio

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/13

Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12463) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/14

Munkkiniemen Muusanpolku 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12467) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/15

Vartiokylän Liikkalankuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12472) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/16

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/17

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/18

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/19

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/20

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/21

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/22

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta ilmanvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/23

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/24

Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/25

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/26

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/28

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/29

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/30

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/31

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/32

Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/33

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/34

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/35

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/36

Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/37

Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/38

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/39

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 276 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 277 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 278 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 279 Ärende/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2019 (pdf) (html)


§ 280 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/6

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Ärende/7

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Ärende/8

Hyrning av lokalerna i Stadsmiljöhuset för stadens bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 3

Kaupunkiympäristötalon esite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Ärende/9

Beslut om vinnare i tävlingen för Broholmsportens planering och genomförande samt om försäljning av tomterna och byggnaderna på dem (Berghäll, Broholmen tomterna 11306/8 och 11307/7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Ärende/10

Arrendegrunder för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut åren 2020 och 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Ärende/11

Detaljplaneändring för Åsporten i Åshöjden (Tavastvägen 62 och 64) (nr 12460) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Ärende/12

Detaljplaneändring för Mannerheimvägen 162 (nr 12483) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilaisuuden 24.4.2017 muistio

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288 Ärende/13

Detaljplaneändring för Steniusvägen 14 och 20 i Södra Haga (nr 12463) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 289 Ärende/14

Detaljplaneändring för Musans stig 1 i Munksnäs (nr 12467) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 290 Ärende/15

Detaljplaneändring för Liikkalagränden 6 i Botby (nr 12472) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 291 Ärende/16

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om lättläst språk och flerspråkighet i stadens verksamhet och beslutsfattande (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Ärende/17

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om förbättring av situationen för de arbetslösa som berörs av aktiveringsmodellen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Ärende/18

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingripande i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Ärende/19

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om Sibeliusparkens allmänna intryck och service (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Ärende/20

Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bevarande av Uppby hemman i invånarbruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Ärende/21

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om en samåkningsapplikation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/22

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om förbättring av inneluftens kvalitet i daghem och skolor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/23

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om överföring av Östersundom till HRT:s zon B (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/24

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om ökning av dragningskraften hos Malms centrumområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/25

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/26

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av trivseln på Parkstads station (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/27

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/28

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till Drumsö idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/29

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/30

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en näridrottsplats till Parkstads idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/31

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en simhall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/32

Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av principen om närskola vid daghemsbeslut (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/33

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av skidsäsongen i Svedängen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309 Ärende/34

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 310 Ärende/35

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 311 Ärende/36

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkotikarum (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 312 Ärende/37

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 313 Ärende/38

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfrihetsguide för social- och hälsovården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/39

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapier inom primärvården och den psykiatriska öppenvården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10