Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
22 / 12.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 406 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 407 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 408 Asia/3

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/4

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 20.11.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Asia/8

Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Kumpula, tontti 24926/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Asia/10

Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Asia/11

Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Asia/12

Meilahden huvila-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12372) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Asia/13

Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen (nro 12517) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asia/14

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asia/15

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 406 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 407 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 408 Ärende/3

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 409 Ärende/4

Val av ersättare i centralvalnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 410 Ärende/5

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 411 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 412 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 20.11.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 413 Ärende/8

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 414 Ärende/9

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Gumtäkt, tomten 24926/7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 415 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för en nybyggnad för Storkärrs daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 416 Ärende/11

Detaljplaneändring för Bulevarden 14 (nr 12498) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 417 Ärende/12

Detaljplaneändring för Mejlans villaområde (nr 12372) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 418 Ärende/13

Detaljplaneändring för Myllypuron peruskoulu (nr 12517) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 419 Ärende/14

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om anonym arbetssökning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 420 Ärende/15

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om utredning av mätning av hållbar välfärd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 421

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10