Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 13.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 30 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Tapaninkylän tonttien 39219/1 ja 39220/1 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12107; Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Suutarilan Tapulikaupungin tonttien 40125/1-4, kortteleiden 40126 ja 40127 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12133; Hatuntekijänkuja 1-11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Kaupunginjohtaja/8

Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/9

Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta Siltamäen ostoskeskukselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunginjohtaja/10

Ryj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kissapuiston perustamisesta Kallioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunginjohtaja/11

Ryj / Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/12

Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan reitin palauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/13

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/14

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta bussilinjan 55 reitille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/15

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite ruuhka-ajan ulkopuolisesta ikäihmisten ilmaisesta joukkoliikenteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Kaupunginjohtaja/16

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Kaupunginjohtaja/17

Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän leikkipuiston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien bussilinjojen kattavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunginjohtaja/21

Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSLn reittimuutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunginjohtaja/22

Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunginjohtaja/23

Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Fallkullan kotieläinpuiston valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunginjohtaja/24

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunginjohtaja/25

Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/26

Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/27

Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä kevyen liikenteen tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/28

Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä Helsingin keskeisestä kartta-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Kaupunginjohtaja/29

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Kaupunginjohtaja/30

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen järjestämisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Kaupunginjohtaja/31

Stj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite koulujen käytöstä asukastoiminnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/32

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/33

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/34

Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden metsien kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Kaupunginjohtaja/35

Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/36

Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen ottamisesta monikulttuurisuustyöhön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/37

Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta täydennyskoulutuspäiville (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/38

Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 22 aloitetta (pdf) (html)§ 30 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 31 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 32 Stadsdirektören/3

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Detaljplaneändring för tomterna nr 39219/1 och 39220/1 och gatuområde i Staffansby (nr 12107; Päivölävägen 15 och Seunalavägen 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för tomterna nr 40125/1 - 4, kvarteren nr 40126 och 40127 och gatuområde i Stapelstaden i Skomakarböle (nr 12133; Hattmakargränden 1 - 11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Bildnings- och personalväsendet/6

Ansökan från Pekka Timonen om avsked från tjänsten som kulturdirektör vid Helsingfors kulturcentral från 1.4.2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Bildnings- och personalväsendet/7

Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Stadsdirektören/8

Kj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om förnyande av innovationsfondens verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Stadsdirektören/9

Kj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om ett invånarhus i Brobacka köpcentrum (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsdirektören/10

Ryj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om en kattpark i Berghäll (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsdirektören/11

Ryj / Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om ändring av stadens kaninpolitik (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsdirektören/12

Ryj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om återgång till den gamla rutten för busslinje 16 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Stadsdirektören/13

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbud mot snabblånsreklam på stadens offentliga platser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Stadsdirektören/14

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en direkt kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Stadsdirektören/15

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om gratis kollektivtrafik för äldre utom rusningstid (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Stadsdirektören/16

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Stadsdirektören/17

Ryj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om en utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om en tillgänglig lekpark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om bättre täckning för busslinjerna från innerstaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om omprövning av rutten för busslinje 55 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Stadsdirektören/21

Ryj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en utredning över HRT:s ruttändringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Stadsdirektören/22

Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om rabattbiljetter för äldre (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 52 Stadsdirektören/23

Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning vid Fallkulla husdjursgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Stadsdirektören/24

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om hundparker i Hertonäs och på olika håll i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Stadsdirektören/25

Kaj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en utredning över friluftsbad, flytande badanläggningar m.m. (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Stadsdirektören/26

Kaj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ändring av Vasagatan till gå- och gårdsgata (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Stadsdirektören/27

Kaj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om utveckling av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Stadsdirektören/28

Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Stadsdirektören/29

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en rondell i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Stadsdirektören/30

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om producent- och medborgardiskussioner om konstruktionen av ett datasystem inom hälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Stadsdirektören/31

Stj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utnyttjandet av skolor inom invånarverksamheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Stadsdirektören/32

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utarbetandet av ett äldreomsorgsprogram (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Stadsdirektören/33

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om en egen stödmodell för familjer med barn med överkänsliga sinnen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Stadsdirektören/34

Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om kartläggning av viktiga skogar för skolor och daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Stadsdirektören/35

Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning av skejtparken vid Lyktvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Stadsdirektören/36

Sj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bibliotek och sagotering som en del av det mångkulturella arbetet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Stadsdirektören/37

Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om anställning av vikarier för fortbildningsdagar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Stadsdirektören/38

Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om effektiviserade försök till uppsökande ungdomsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 22 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22