Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 29.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 204 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 205 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 206 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 207 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä (pdf) (html)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän tonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12174, Sörnäisten verokampus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12159, Villa Arabeskin alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, Pihlajistontie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Sosiaali- ja terveystoimi/12

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunginjohtaja/14

Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Kaupunginjohtaja/15

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/16

Kj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite avoimen tiedon lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/17

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunginjohtaja/21

Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunginjohtaja/22

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunginjohtaja/23

Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunginjohtaja/24

Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunginjohtaja/25

Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Kaupunginjohtaja/26

Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravavuokra-asuntojen rakennuskustannuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Kaupunginjohtaja/27

Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Kaupunginjohtaja/28

Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Kaupunginjohtaja/29

Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Kaupunginjohtaja/30

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Kaupunginjohtaja/31

Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Kaupunginjohtaja/32

Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Kaupunginjohtaja/33

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta (pdf) (html)§ 204 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 205 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 206 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 207 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Ny hyresgästdemokratistadga för Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Köp av fastigheter i Östersundom av Ines, Karl, Bertel och Gustav Krogells stiftelse (pdf) (html)

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Arrendegrunder för tomten 3 i kvarteret 34117 och tomten 4 i kvarteret 34130 i Västra Baggböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för småhustomterna 49111/14 och 49112/4 i Degerö (Jollasvägen/Fladabågen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för tomter på Degerö, i Skomakarböle och i Staffansby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomterna 291/4 och 291/5 i Sörnäs (nr 12174, Sörnäs skattecampus) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för ett parkområde i Gammelstaden (nr 12159, Villa Arabeski) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomten 38317/3 i Malm (nr 12135, Rönningevägen 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Social- och hälsovårdsväsendet/12

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre information för invånare och klienter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Stadsdirektören/14

Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning över hur indrivningen av räkningar sköts (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Stadsdirektören/15

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Stadsdirektören/16

Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till öppna data (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Stadsdirektören/17

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Stadsdirektören/21

Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga utsläppskvoter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Stadsdirektören/22

Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Stadsdirektören/23

Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om användning av tomma lokaler i stadens ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Stadsdirektören/24

Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Stadsdirektören/25

Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Stadsdirektören/26

Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Stadsdirektören/27

Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Stadsdirektören/28

Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Stadsdirektören/29

Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Stadsdirektören/30

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Stadsdirektören/31

Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en äldreombudsman (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Stadsdirektören/32

Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Stadsdirektören/33

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sju motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22