Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 19.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 238 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 239 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 240 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Tarkastuslautakunta/4

Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunginjohtaja/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunginjohtaja/7

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunginjohtaja/9

Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Kaupunginjohtaja/10

Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34) (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Malmin korttelin 38152 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/19

Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Sivistys- ja henkilöstötoimi/20

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kymmenen aloitetta (pdf) (html)§ 238 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 239 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 240 Stadsdirektören/3

Ouppnått bindande mål år 2012 för Helsingfors Energi (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Revisionsnämnden/4

Revisionsnämndens förslag till stadsfullmäktige om behandlingen av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2012 och om ansvarsfrihet för året 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsdirektören/5

Bokslutet för år 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Stadsdirektören/7

Val av medlem och suppleant i polisdelegationen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Stadsdirektören/8

Ändring av revisionsstadgan för Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Stadsdirektören/9

Ändring av förvaltningsstadgan för Helsingfors stad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Stadsdirektören/10

Avtal om deltagande av kommunerna i huvudstadsregionen i driftskostnaderna för Finlands Nationalopera (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Överskridning av ett budgetanslag med tanke på köp av ett outbrutet område i Östersundom (Kusas hemman i Gumböle by RNr 2:34) (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arrendegrunder för bostadstomter m.m. på Sörnäsudden (Sörnäs, Fiskehamnen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Projektplan för ombyggnad av Keinutien ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Ombyggnad av Roihuvuoren ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 23669/21 i Majstad (nr 12122, Arabiagatan 8) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för kvarteret 27930 och parkområde i Gammelstaden (nr 12158, Forsby gårds drängstuga) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för kvarteren 29179 och 29180 och gatuområden i Haga (nr 12168, området vid Silverstigen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplaneändring för kvarteret nr 38152 och för park-, närrekreations- och gatuområden i Malm (nr 12170, området söder om Tullbergsvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/19

Detaljplaneändring för tomten 38320/7 och område för allmän parkering i Malm (nr 12143, servicehuset Milja) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Bildnings- och personalväsendet/20

Tillsättande av tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tio motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22