Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 27.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 397 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 398 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 399 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kalasataman korttelitalon ensimmäisen toteutusvaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio (HKA) 5.6.2013

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Tarjouskilpailuun perustuvan tonttikaupan hyväksyminen (Länsisatama, Saukonpaasi, tontit 20028/4-27) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kiinteistökaupan esisopimus 17.10.2013

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Auroranlinnalle vuokrattavalle tontille (Taka-Töölö, tontti 14486/49, Töölönkatu 49) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuosaaren Rastilan asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 54008/5-8, 54009/2 ja 54351/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Etu-Töölön tontin 416/13 asemakaavan muuttaminen (nro 12176, Nervanderinkatu 13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Sivistys- ja henkilöstötoimi/10

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite korkeampien viranhaltijoiden työmatkaedun toteuttamisesta työsuhdematkalipun muodossa sekä yhteiskäyttöisten sähköautojen hankinnasta virastojen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite selvityksestä koiraveron poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu Silvia Modigin aloite kuntalaisaloitteiden käsittelyn kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Kaupunginjohtaja/14

Kj / Valtuutettu Nina Hurun aloite liikelaitoksien muuttaminen osakeyhtiöiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Kaupunginjohtaja/15

Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite ilmastopäästöjen selvittämiseksi tasapuolisesti myös olemassa olevien voimalaitosten osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Kaupunginjohtaja/16

Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Kaupunginjohtaja/17

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen tilaamisesta reilun verotuksen standardista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Kauppatorin myyntikojujen yhtenäisestä ilmeestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 415 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite penkkien asettamisesta Merihaan rantaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite roskalaatikoiden lisäämisestä kaupungin siistimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 417 Kaupunginjohtaja/21

Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Kaupunginjohtaja/22

Kaj / Valtuutettu Otso Kivekkään aloite Mechelininkadun kaksikaistaisuuden ja asukaspysäköinnin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Kaupunginjohtaja/23

Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Koskelantien bussikaistan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Kaupunginjohtaja/24

Kaj / Valtuutettu Pertti Villon aloite kaupungin ara-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Pertti Villon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Kaupunginjohtaja/25

Kaj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tyhjien tilojen vuokraamisesta harrastetiloiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Kaupunginjohtaja/26

Kaj / Valtuutettu Björn Månssonin aloite toimistotilojen muuttamisesta asuintiloiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 423 Kaupunginjohtaja/27

Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite hidasteiden saamisesta Roihuvuoren Vuorenpeikontielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 424 Kaupunginjohtaja/28

Stj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 425 Kaupunginjohtaja/29

Stj / Valtuutettu Nina Hurun aloite vanhemmuuden vastuun valistuskampanjasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 426 Kaupunginjohtaja/30

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite hammashoidon palvelujen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 427 Kaupunginjohtaja/31

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite psykiatristen poliklinikoiden toiminnan tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Kaupunginjohtaja/32

Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite terveysasemien akuuttiaikojen keskitetystä ajanvarauksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Kaupunginjohtaja/33

Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoidon henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 430 Kaupunginjohtaja/34

Stj /Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite käsityöpajatoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 431 Kaupunginjohtaja/35

Sj / Valtuutettu René Hurstin aloite Veikko ja Lahja Hurstin muistomerkistä Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 397 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 398 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 399 Stadsdirektören/3

Organisationsförändring för stadskansliets näringslivsavdelning inklusive personalförflyttning (pdf) (html)

Bilaga 1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 400 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Projektplan för första byggfasen av Fiskehamnens kvartersgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 401 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Projektplan för renovering i Helsingfors stadsteaters byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kustannusarvio (HKA) 5.6.2013

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 402 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Godkännande av en tomtaffär på basis av en anbudstävling (Västra hamnen, Utterhällen, tomterna 20028/4 - 27) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kiinteistökaupan esisopimus 17.10.2013

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 403 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för en tomt avsedd att utarrenderas till Fastighets Ab Auroraborg (Bortre Tölö, tomten 14486/49, Tölögatan 49) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 404 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för bostadstomter i Rastböle i Nordsjö (tomterna 54008/5-8, 54009/2 och 54351/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 405 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 416/13 i Främre Tölö (nr 12176, Nervandergatan 13) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 406 Bildnings- och personalväsendet/10

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 407 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om arbetsreseförmån för de högsta tjänstemännen i form av en tjänstebiljett och anskaffande av elbilar för sambruk vid förvaltningarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 408 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en utredning om slopande av hundskatten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 409 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om utveckling av invånarinitiativet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 410 Stadsdirektören/14

Kj / Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om ändring av affärsverk till aktiebolag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 411 Stadsdirektören/15

Kj / Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om en jämlik utredning av klimatutsläppen även för de befintliga kraftverken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 412 Stadsdirektören/16

Kj / Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om en utredning om systemet med dubbelarvode (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 413 Stadsdirektören/17

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en utredning om en standard för rättvis beskattning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 414 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett enhetligt utseende på Salutorgets försäljningsstånd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 415 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om nya bänkar vid Havshagens strand (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 416 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om fler papperskorgar för en snyggare stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 417 Stadsdirektören/21

Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 418 Stadsdirektören/22

Kaj / Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om utredning av möjligheten med bara två körfält och med boendeparkering på Mechelingatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 419 Stadsdirektören/23

Kaj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om förlängning av busskörfältet på Forsbyvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 420 Stadsdirektören/24

Kaj / Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om övervakning av valet av boende till stadens ara-hyresbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Pertti Villon aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 421 Stadsdirektören/25

Kaj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om uthyrning av tomma lokaler som hobbylokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 422 Stadsdirektören/26

Kaj / Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om omvandling av kontorsutrymmen till bostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 423 Stadsdirektören/27

Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om farthinder på Bergtrollsvägen i Kasberget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 424 Stadsdirektören/28

Stj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om ökad motion för äldre och övriga riskgrupper (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 425 Stadsdirektören/29

Stj / Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om en upplysningskampanj för föräldrarnas ansvar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 426 Stadsdirektören/30

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om effektivisering av tandvårdstjänsterna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 427 Stadsdirektören/31

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om effektivisering av verksamheten på de psykiatriska poliklinikerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 428 Stadsdirektören/32

Stj / Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om centraliserad reservering av akuttider på hälsostationerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 429 Stadsdirektören/33

Stj / Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en personlig budget inom närståendevården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 430 Stadsdirektören/34

Stj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om snickeriverkstadens verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 431 Stadsdirektören/35

Sj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om ett minnesmärke över Veikko och Lahja Hursti i Hagnäs eller i parken vid Åstorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 432

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22