Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 26.02.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 43 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Puheenjohtaja/3

Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

Liite 2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014


§ 46 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 47 Kaupunginjohtaja/5

Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Haagan pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalojen tonttien vuokrausperusteet (tontit 20810/1,2 ja 4, 20813/1-3, 20814/1 ja 2, 20815/1, 3 ja 4, 20818/1-4, 20819/1-4 ja 20820/2-4) (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavamuutoksen nro 11770 kaavakartta

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Haagan Lassilan asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 29199/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite luottamushenkilöiden matkakuluista ja valtuutettujen poissaoloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu René Hurstin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkaamisesta viittomakielelle (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/14

Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/15

Ryj / Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jätteiden keräyksen sallitun aikavälin tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Kaupunginjohtaja/16

Ryj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite istumapaikkojen lisäämisestä Vuosaaren metroaseman linja-autopysäkeille (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Kaupunginjohtaja/17

Ryj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite roska-astioiden hankkimisesta Jollaksen ulkoilupoluille ja merenrantapolulle (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Kaupunginjohtaja/18

Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite maksuttomasta Citykäymälästä naisille (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite uuden liukumäen rakentamiseksi Lauttasaaren leikkipuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kaupungin kierrätysprosessien tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/21

Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itäkeskukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Kaupunginjohtaja/22

Kaj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite siirtolapuutarhahankkeiden toteuttamisen kiirehtimisestä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/23

Kaj / Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite kiinteistöjen myynnin periaatteiden laatimisesta ja hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/24

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/25

Stj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Kaupunginjohtaja/26

Stj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite maassaolotietojen tarkistamista koskevasta toimintaohjeesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu_ Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Kaupunginjohtaja/27

Stj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Ruusulankadun asuntolan muuttamisesta kokonaan päihteettömäksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Kaupunginjohtaja/28

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työttömien ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien terveystarkastuksista (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Kaupunginjohtaja/29

Stj /Valtuutettu Helena Kantolan aloite informoinnista ja suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Kaupunginjohtaja/30

Stj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite palautesivuston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/31

Sj / Valtuutettu Rene Hurstin aloite Veikko ja Lahja Hurstin muistomerkistä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/32

Sj / Valtuutettu Otso Kivekkään aloite polkupyöräilykieltojen kumoamisesta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Kaupunginjohtaja/33

Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Kaupunginjohtaja/34

Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite työelämän tutustumisjaksojen saamisesta lukioihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/35

Sj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Laakson ratsastusstadionin katsomon käyttämisestä ulkoilmaelokuvanäyttämönä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 11 aloitetta (pdf) (html)§ 43 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 44 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 45 Ordföranden/3

Ändrad sammansättning i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ilmoitus

Bilaga 2

Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksen pöytäkirjanote 20.2.2014


§ 46 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 47 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i nämnden för tekniska tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Byggnads- och miljöväsendet/6

Projektplan för renovering av Haga räddningsstation (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Byggnads- och miljöväsendet/7

Projektplan för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus i Västra hamnen på Busholmen (tomterna 20810/1, 2 och 4, 20813/1 - 3, 20814/1 och 2, 20815/1, 3 och 4, 20818/1 - 4, 20819/1 - 4 och 20820/2 - 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Asemakaavamuutoksen nro 11770 kaavakartta

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en bostadstomt i Lassas i Haga (tomten 29199/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 52 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Projektplan för renovering i Minervaskolans byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om de förtroendevaldas resekostnader och fullmäktigeledamöternas frånvaro (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamoten Lasse Männistö väckta motionen om kriminalisering av organiserat tiggeri (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om tolkning av stadsfullmäktiges sammanträden till teckenspråk (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Stadsdirektören/14

Ryj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om permanent status för skejtparken på Braheplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Stadsdirektören/15

Ryj / Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om justering av den tillåtna intervallen för sophämtning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Stadsdirektören/16

Ryj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om fler sittplatser på busshållplatserna vid Nordsjö metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Stadsdirektören/17

Ryj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om sopkärl vid friluftsstigarna och strandstigen i Jollas (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Stadsdirektören/18

Ryj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en avgiftsfri citytoalett för kvinnor (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om en rutschbana i Braxvikens lekpark på Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om effektivare återvinningsprocesser i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Stadsdirektören/21

Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en saluhall för etniska och exotiska produkter i Östra centrum (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Stadsdirektören/22

Kaj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om påskyndande av koloniträdgårdsprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Stadsdirektören/23

Kaj / Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om utarbetande och godkännande av principer för försäljning av fastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Stadsdirektören/24

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om stadens hälsostations- och sjukhustjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Stadsdirektören/25

Stj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om utbyggnad av servicecentret Albatross i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Stadsdirektören/26

Stj / Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om anvisningarna om kontroll av uppgifterna om uppehåll i landet (pdf) (html)

Bilaga 1

Allekirjoitettu_ Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Stadsdirektören/27

Stj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ändring av boendet vid Rosavillagatan så att det blir helnyktert (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Stadsdirektören/28

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om hälsoundersökningar för arbetslösa och personer utanför företagshälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Stadsdirektören/29

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om information och föräldrasamtycke i anslutning till HPV-vaccination (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Stadsdirektören/30

Stj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om en webbplats för diskussion (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Stadsdirektören/31

Sj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om ett minnesmärke över Veikko och Lahja Hursti (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Stadsdirektören/32

Sj / Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om upphävande av förbud mot cykelåkning och förbättring av trafiksäkerheten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Stadsdirektören/33

Sj / Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om bättre friluftsmöjligheter i Sibbo storskog och effektivare informering om dessa (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Stadsdirektören/34

Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om perioder med praktisk arbetslivsorientering (prao) i gymnasier (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Stadsdirektören/35

Sj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om användning av åskådarläktaren på Dals ridstadion som utomhusbiograf (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 11 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22