Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 07.05.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 138 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n lainoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Eron myöntäminen Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajalle (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kalasataman korttelin 10583 tontin 1 tontinluovutuskilpailuun perustuva tontinmyynti (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10583/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Korttelin nro 20817 vuokraus- ja myyntiperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuokrausperusteet Malmin ja Tapanilan asuntotonteille (Malmi, Pihlajamäki, tontit 38029/3 ja 38031/4, Tapanila, Tapaninkylä, tontit 39234/22 ja 26) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11943

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11954

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Sivistystoimi/9

Eron myöntäminen eläintarhan johtajan virasta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/10

Kj / Valtuutettu Harri Lindellin aloite kiinteistöverojen korotuksista rakentamisen aktivoimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite valtuustoaloitteiden käsittelyn kilpailuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Valtuutettujen Leo Straniuksen ja Petra Malinin aloite koulujen ja muiden kaupungin tilojen energiansäästötoimien kohdentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 7, allekirjoituksin

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/13

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite aikapankkien toiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/14

Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/15

Kj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamisesta hankinnoissa ja niitä koskevissa kilpailutuksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuustoaloite_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/16

Kj / Valtuutettu Laura Kolben ym. valtuustoaloite pienyrittäjille suunnatun starttilainarahaston perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/17

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite lobbauksen pelisäännöistä ja avoimuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoituksin, Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 18

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/18

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Kaupunginjohtaja/19

Ryj / Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite yleisen wc:n saamisesta Dallapénpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/20

Ryj / Valtuutettu Petra Malinin aloite ylijääneen kouluruoan kokeiluluontoisesta myymisestä tai jakamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 9, allekirjoituksin

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Kaupunginjohtaja/21

Ryj / Valtuutettu Björn Månssonin aloite torin perustamisesta Ruoholahteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/22

Ryj / Valtuutettu René Hurstin aloite lämpimästä pukukopista Violanpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/23

Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite omatoimisen rakentamisen palveluprosessien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Valtuutettu Elina Moision aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/24

Kaj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite yhteistyömahdollisuuksista HUS:in henkilökunta-asuntojen rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Kaupunginjohtaja/25

Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite kaupungin omistamien ranta- ja saaristokiinteistöjen vuokraamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunginjohtaja/26

Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Luoteisväylän turvallisuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/27

Kaj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kaupungin ara-asuntojen vuokrankorotuksiin puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/28

Kaj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite Kumpulan vanhan leipomorakennuksen kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

Liite 2

Liite 3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/29

Kaj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite Katajanokanpuiston nimen muuttamisesta Tove Janssonin puistoksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/30

Kaj / Valtuutettu Jape Lovenin aloite Vuosaaren Vuotien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/31

Kaj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Talin golfkentän kaavoittamisesta asumiskäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoituksin)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/32

Kaj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kaupunkiviljelyn lisäämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/33

Kaj / Valtuutettu Laura Kolben aloite Lauttasaaren vesitornin säilyttämisestä maamerkkinä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunginjohtaja/34

Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite asuntotonttien maanvuokrien uudelleenmäärittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunginjohtaja/35

Kaj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Aurinkolahden koulun ympäristön liikenneturvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunginjohtaja/36

Stj / Valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloite musiikkileikkikoulutoiminnan mahdollistamisesta päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunginjohtaja/37

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lääkelaskukurssien järjestämisestä kaupunginsairaaloissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/38

Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite päivähoitolasten käytössä olevien tilojen mitoittamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/39

Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite toisen palliatiivisen ja saattohoidon yksikön perustamisesta kaupunginsairaalaan (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunginjohtaja/40

Stj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/41

Stj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien leskien hoidon järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoitettu)

Liite 2

Liite 3

Aloitteen liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/42

Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite toimeentulotukietuuksien lainsäädäntömuutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/43

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Koillis-Helsingin maauimalasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/44

Sj / Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite alamäkiradasta Kivikon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/45

Sj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite nuorten mahdollisuudesta tehdä taidetta julkiseen liikenteeseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/46

Sj / Valtuutettu Markku Vuorisen aloite Tapaninvainion uimarannan valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/47

Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite koulujen kasvisruokapäivästä luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/48

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite avustajan maksuttomasta tai alennetusta lipusta kaupunginteatteriin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/49

Sj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite nimien ja muun historiatiedon saamisesta esille Santahaminan punaisten hautapaikan yhteyteen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/50

Sj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite palvelusetelin käyttöönotosta koulujen iltapäivätoiminnassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/51

Sj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kehitysvammaisille taattavasta oikeudesta työhön (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Kaupunginjohtaja/52

Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 138 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 139 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 140 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsdirektören/4

Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Byggnads- och miljöväsendet/5

Avskedsansökan från verkställande direktören för affärsverket trafikverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Försäljning av tomten 1 i kvarteret 10583 i Fiskehamnen (Sörnäs, Fiskehamnen, tomten 10583/1) på basis av ett anbudsförfarande (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrende- och försäljningsgrunder för kvarteret nr 20817 (Västra hamnen, Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för bostadstomter i Malm och Mosabacka (Malm, Rönnbacka, tomterna 38029/3 och 38031/4, Mosabacka, Staffansby, tomterna 39234/22 och 26) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11943

Bilaga 2

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11954

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Bildningsväsendet/9

Avskedsansökan från djurgårdsdirektören (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Stadsdirektören/10

Kj / Den av ledamoten Harri Lindell väckta motionen om höjning av fastighetsskatten i syfte att aktivera byggandet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om konkurrensutsättning av behandlingen av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamöterna Leo Stranius och Petra Malin väckta motionen om inriktningen av energisparåtgärderna i skolor och i stadens övriga lokaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 7, allekirjoituksin

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsdirektören/13

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om kontinuitet i och utveckling av tidsbanksverksamheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Stadsdirektören/14

Kj / Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om en sysselsättningsparagraf för stadens upphandlingar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Stadsdirektören/15

Kj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om beaktande av företagens samhällsansvar i upphandlingar och i konkurrensutsättning av dessa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuustoaloite_allekirjoitettu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Stadsdirektören/16

Kj / Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om en fond för startlån till småföretagare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Stadsdirektören/17

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om spelreglerna för lobbning och om öppenhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Allekirjoituksin, Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 18

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Stadsdirektören/18

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om avtalen med bolagen inom Veoliakoncernen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Stadsdirektören/19

Ryj / Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om en offentlig toalett i Dallapéparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Stadsdirektören/20

Ryj / Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om ett försök med försäljning och utdelning av överloppsmaten i skolor (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 9, allekirjoituksin

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Stadsdirektören/21

Ryj / Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om ett torg i Gräsviken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Stadsdirektören/22

Ryj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om en varm omklädningshytt till Violaparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite, allekirjoitettu

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Stadsdirektören/23

Kaj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om förbättring av serviceprocesserna inom självbyggeriet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Valtuutettu Elina Moision aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Stadsdirektören/24

Kaj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om samarbetsmöjligheter i syfte att bygga personalbostäder för HNS (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Stadsdirektören/25

Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om uthyrning av stadsägda strand- och skärgårdsfastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Stadsdirektören/26

Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om ökad trygghet på Nordvästpassagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Stadsdirektören/27

Kaj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ett ingripande mot höjningen av hyrorna för stadens Ara-bostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Stadsdirektören/28

Kaj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om upprustning av en gammal bageribyggnad i Gumtäkt (pdf) (html)

Bilaga 1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

Bilaga 2

Bilaga 3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Stadsdirektören/29

Kaj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om ändring av namnet på Skatuddsparken till Tove Janssons park (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Stadsdirektören/30

Kaj / Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten vid Norvägen i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Stadsdirektören/31

Kaj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ändring av Tali golfbana till bostadsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoituksin)

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Stadsdirektören/32

Kaj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ökning av stadsodlingen i Helsingfors nya generalplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Stadsdirektören/33

Kaj / Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om bevarande av Drumsö vattentorn som landmärke (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Stadsdirektören/34

Kaj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om omdefiniering av arrendena för bostadstomter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Stadsdirektören/35

Kaj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten kring Aurinkolahden koulu i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Stadsdirektören/36

Stj / Den av ledamoten Fatbardhe Hetemaj väckta motionen om möjligheten till musiklekskolor i daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Stadsdirektören/37

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kurser i läkemedelsberäkning vid stadens sjukhus (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsdirektören/42

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om dimensionerna på lokaler för barn i dagvård (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsdirektören/39

Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om behovet av en ny enhet för palliativ vård och terminalvård vid stadssjukhuset (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Stadsdirektören/40

Stj / Den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen om fortsatt verksamhet i daghemmet Kalinka (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Stadsdirektören/41

Stj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om vård för efterlevande till krigsinvalider vid Åggelby rehabiliteringssjukhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 2

Bilaga 3

Aloitteen liite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Stadsdirektören/38

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om ändring av lagstiftningen om utkomststödsförmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Stadsdirektören/43

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ett friluftsbad i nordöstra Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Stadsdirektören/44

Sj / Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om en downhillbana i Stensböle idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Stadsdirektören/45

Sj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om möjligheter för ungdomar att skapa konst för kollektivtrafiken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Stadsdirektören/46

Sj / Den av ledamoten Markku Vuorinen väckta motionen om mer belysning på Staffansslättens badstrand (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsdirektören/47

Sj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om slopande av dagen med vegetarisk mat i skolorna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsdirektören/48

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om gratis- eller rabattbiljetter till stadsteatern för personliga assistenter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsdirektören/49

Sj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om namn och övriga historiska uppgifter i anslutning till de rödas gravplats på Sandhamn (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Stadsdirektören/50

Sj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om införande av servicesedlar i skolornas eftermiddagsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Stadsdirektören/51

Sj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om garanterad rätt till arbete för utvecklingsstörda (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Stadsdirektören/52

Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om papperslösa barns rätt till grundläggande utbildning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22