Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 10.09.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 274 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 275 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 276 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 277 Kaupunginjohtaja/4

Konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Ruskeasuon ja Laakson asemakaavan muuttaminen (nro 12237, Tilkanvierron senioritalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Länsi-Herttoniemen Siilitien ja Kettutien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Sivistystoimi/9

Korkeasaaren eläintarhan johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

ETJ hakijat yhteenveto

Liite 3

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Sivistystoimi/10

Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Sivistystoimi/11

Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Liite 2

Liite 3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

Liite 4

Liite 5

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta (pdf) (html)§ 274 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 275 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 276 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 277 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för Sörnäs (nr 12231, Fiskehamnens social- och hälsostation) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för Brunakärr och Dal (nr 12237, Tilkkalänkens seniorhus) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplan och detaljplaneändring för koloniträdgårdsområdena i Östra Baggböle (nr 12190) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Igelkottsvägen och Rävvägen i Västra Hertonäs (nr 12220) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Bildningsväsendet/9

Tillsättning av tjänsten som direktör för Högholmens djurgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

ETJ hakijat yhteenveto

Bilaga 3

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Bildningsväsendet/10

Administrativ sammanslagning av Soinisen koulu och Pukinmäen peruskoulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Asukaspalautteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Bildningsväsendet/11

Sammanslagning av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio (pdf) (html)

Bilaga 1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Bilaga 2

Bilaga 3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

Bilaga 4

Bilaga 5

Asukaspalautteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22