Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 28.01.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 24 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 27 Kaupunginjohtaja/4

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Kaupunginjohtaja/5

Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Kaupunginjohtaja/6

Kiinteistölautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Kaupunginjohtaja/7

Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysvapaa ja laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Fysiatrian poliklinikan siirtyvä henkilöstö 1.3.2015

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Keskustakirjaston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Viikinmäki, tontit 36113/1, 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3, Tapaninkylä, tontti 39062/20) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11250

Liite 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11380

Liite 3

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12132

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kalasatamankadun asemakaavan muuttaminen (nro 12289, Kalasatamankatu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kahdeksan aloitetta (pdf) (html)§ 24 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 25 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 27 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och ordförande i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i direktionen för konstmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ordförande i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Stadsdirektören/7

Amorteringsfri tid och förlängning av löptiden för lån som beviljats Varma Tennisklubi VTK ry (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Social- och hälsovårdsväsendet/8

Överföring av den fysiatriska poliklinikverksamheten till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Fysiatrian poliklinikan siirtyvä henkilöstö 1.3.2015

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Projektplan för centrumbiblioteket (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för bostadstomter och bilplatstomter (Viksbacka, tomterna 36113/1, 36117/1 och 3, 36119/1 och 3, 36263/1 och 36264/1 och 3, Staffansby, tomten 39062/20) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11250

Bilaga 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11380

Bilaga 3

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12132

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för Fiskehamnsgatan (nr 12289) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande åtta motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22