Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 20.05.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 124 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 127 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupunginmuseolta vapautuvan Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparantamishankkeen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Botby grundskola -koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Koskelan omakotitontin vuokrausperusteet (tontti 26987/17) (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavan muutos nro 10175

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuokrausperusteet omakotitalotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Lauttasaaren Lauttasaarenmäki 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12278) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Vuosaaren eräiden kortteleiden ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12295, Karavaanikadun korttelit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irrottautumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Kaupunginjohtaja/13

Stj / Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ryhmäaloite vanhuspalveluohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Kaupunginjohtaja/14

Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/15

Kj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/16

Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Vantaan Energian omistajaohjauksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/17

Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/18

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite tulevien kaupunginjohtajien palkkauksen kohtuullistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/19

Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite koskien vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/20

Kj / Valtuutettu Pekka Majurin aloite Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien kunnioittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunginjohtaja/21

Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten pitämiseksi julkisina (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Kaupunginjohtaja/22

Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/23

Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/24

Ryj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tove Janssonin puiston varustamisesta teeman mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/25

Ryj / Valtuutettu René Hurstin aloite Kannelmäen Klaneettitien pysäkin palauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Kaupunginjohtaja/26

Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulumummo- ja vaaritoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunginjohtaja/27

Stj / Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite tilapäishoitopaikkojen järjestämisestä kehitysvammaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/28

Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/29

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/30

Stj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite asumisyksikön toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/31

Kaj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tehtaankadun ja Mechelininkadun välisen raitiotieyhteyden rakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/32

Kaj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite uusien siirtolapuutarhapalstojen perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/33

Kaj / Valtuutettu Jape Lovénin aloite Haapasaarenpuiston nimeämisestä Keijo Liinamaan puistoksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Nimistötoimikunnan kirje 4.2.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Sivistystoimi/4

Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Asukaspalautteet ja muut kannanotot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 124 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 125 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 126 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 127 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Projektplan för ändrings- och ombyggnadsarbeten i stadsmuseets nuvarande lokaler vid Sofiegatan 4 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Botby grundskolas skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för egnahemstomten 26987/17 i Forsby (pdf) (html)

Bilaga 1

Asemakaavan muutos nro 10175

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för egnahemstomter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för Herrgårdsvägen 22 i Munksnäs (nr 12255, tomten 30008/22) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för vissa kvarter och gatuområden i Nordsjö (nr 12295, kvarteren vid Karavangatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Stadsdirektören/12

Kj / Den av gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om utträde ur Fennovoimas och Rosatoms kärnkraftsprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Stadsdirektören/13

Stj / Den av Finlands kommunistiska parti och Helsingforslistornas fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om äldreomsorgsprogrammet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Stadsdirektören/14

Kj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om personalcyklar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Stadsdirektören/15

Kj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om beredskap för omfattande och långvariga elavbrott (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Stadsdirektören/16

Kj / Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om ägarstyrningen av Vanda Energi (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Stadsdirektören/17

Kj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om främjande av öppen och tillgänglig information i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Stadsdirektören/18

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om rimlig lön för framtida stadsdirektörer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsdirektören/19

Kj / Den av ledamoten Lasse Männistö väckta motionen om ett program för främjande av bilar med låga utsläpp (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Stadsdirektören/20

Kj / Den av ledamoten Pekka Majuri väckta motionen om hedrande av festligheterna Finland 100 år (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsdirektören/21

Kj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om offentliga sammanträden i stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Stadsdirektören/22

Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett mål för utsläppsminskning för år 2030 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Stadsdirektören/23

Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om en elfärja till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Stadsdirektören/24

Ryj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utrustning till Tove Jansson park enligt temat (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Stadsdirektören/25

Ryj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om återinförande av Klarinettvägens hållplats i Gamlas (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Stadsdirektören/26

Sj / Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om skolmormors- och skolfarfarsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Stadsdirektören/27

Stj / Den av ledamoten Sari Mäkimattila väckta motionen om tillfälliga vårdplatser för utvecklingsstörda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsdirektören/28

Stj / Den av ledmoten Leo Stranius väckta motionen om veganmat i stadens daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Stadsdirektören/29

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om kartläggning av utvecklingsbehov inom barnskyddet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Stadsdirektören/30

Stj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om en boendeenhet i Hesperia sjukhus område (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Stadsdirektören/31

Kaj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utredning av möjligheterna till en spårvägsförbindelse mellan Fabriksgatan och Mechelingatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Stadsdirektören/32

Kaj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om nya kolonilotter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Stadsdirektören/33

Kaj / Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om ändring av namnet Aspholmsparken till Keijo Liinamaas park (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Nimistötoimikunnan kirje 4.2.2015

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Bildningsväsendet/4

Administrativ sammanslagning av Töyrynummen ala-asteen koulu och Suutarilan yläasteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Asukaspalautteet ja muut kannanotot

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22