Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 07.10.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 245 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 246 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 247 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 248 Puheenjohtaja/4

Kyselytunnin 11.11.2015 siirtäminen (pdf) (html)


§ 249 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Kaupunginjohtaja/6

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/7

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunginjohtaja/8

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunginjohtaja/9

Maantien 101 (Kehä I) parantaminen -hankkeen 3. vaiheen: Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä Espoon raja – Vihdintie, rakentamista koskevan toteuttamissopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Sivistystoimi/10

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Susanna Hytin eronpyyntö

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Alppilan lukion perusparannuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kampin korttelin 194 ja katuaukioalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12298, Lasipalatsi, Amos Andersonin taidemuseo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Lauttasaaren korttelin 31039 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12348, Lauttasaarentie 25) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Winbergin sataman asemakaavan muuttaminen (nro 12322, Karhusaarentie 34) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 245 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 246 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 247 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 248 Ordföranden/4

Flyttning av frågestunden 11.11.2015 (pdf) (html)


§ 249 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsen och av ledamot i stadsstyrelsens ledarskapssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ordförande i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i direktionen för svenska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Stadsdirektören/9

Tredje fasen i projektet Förbättring av landsväg 101 (Ring I): planskild anslutning vid Tavastehusvägen och Ring I på avsnittet Esbogränsen–Vichtisvägen, godkännande av genomförandeavtal som gäller byggandet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Bildningsväsendet/10

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Susanna Hytin eronpyyntö

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Projektplan för ombyggnad och nybyggnad av Alppilan lukio (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för kvarteret 194 och gatuområden i Kampen (nr 12298, Glaspalatset, Amos Andersons konstmuseum) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 31039 på Drumsö (nr 12348, Drumsövägen 25) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för Skomakarböle strandpark (nr 12217) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för Winbergs hamn (nr 12322, Björnsövägen 34) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22