Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 11.11.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 289 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 290 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/3

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Kaupunginjohtaja/4

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Oulunkylän, Metsälän tontin 28264/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12345, Krämertintie 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Munkkivuoren korttelin 30103 tontti 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12334, Ulvilantie 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 289 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 290 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 291 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Stadsdirektören/5

Inkomstskattesats för år 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Stadsdirektören/6

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för tomten 28264/3 i Krämertsskog (nr 12345, Krämertsvägen 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 30103 i Munkshöjden (nr 12334, Ulfsbyvägen 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22