Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 28.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 49 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 51 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 52 Asia/4

Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/5

Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/6

Pitäjänmäen Strömbergintie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12455) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/7

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 49 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 50 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 51 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 52 Ärende/4

Överskridning av anslag, underskridning av ett verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2017 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Ärende/5

Överskridningar i 2018 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2017 samt överföring av anslag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/6

Detaljplaneändring för Strömbergsvägen 4 i Sockenbacka (nr 12455) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/7

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om erbjudande av en stadscykelperiod som anställningsförmån för stadens anställda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22