Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 13.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 168 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 170 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/4

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/7

Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/8

Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/9

Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/10

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/11

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/12

Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/13

Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Kallion_lukio_tarveselvitys_ja_hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/14

Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Pihlajiston-aa-perusparannus-hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/15

Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/16

Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/17

Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/18

Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/19

Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/20

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/21

Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/22

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/23

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/25

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/26

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/27

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/28

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/29

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/30

Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 168 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 169 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 170 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/4

Val av ledamot i stadsstyrelsens näringslivssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 18.5.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/5

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultursektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/6

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 18.5.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/7

Ändring av förvaltningsstadgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/8

Justering av stadgarna för vissa bokföringsmässiga fonder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/9

Bildande av en delaktighetsfond och användning av förortsfondens budgetmoment (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/10

Miljörapport för Helsingfors stad 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/11

Översiktsplan för Fiskehamnens spårvägar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/12

Godkännande av ett avtal om en fastighetsaffär (Folkskolegatan 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/13

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Kallion lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Kallion_lukio_tarveselvitys_ja_hankesuunnitelma

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/14

Projektplan för ombyggnad av Pihlajiston ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Pihlajiston-aa-perusparannus-hankesuunnitelma

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Kronberget (nr 12330) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Ärende/16

Detaljplaneändring för Boställsvägen 1 i Kårböle (nr 12474) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Ärende/17

Detaljplaneändring för Aromgrändens område i Nordsjö (nr 12458) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Ärende/18

Slopande av hälsocentralsavgifterna för utsocknes kunder och för kunder från utlandet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/19

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om större betoning på grönsaker i stadens måltidsutbud (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/20

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbeegolfbanor i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/21

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbeegolfbana till Degerö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/22

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering av sopkärl längs med strandpromenaderna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/23

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om förbättring av gångvägen på Gumtäktsbacken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/24

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsbruket av Vårdö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/25

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafikljus till Åbohusvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/26

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av området vid Munksnäs allén (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/27

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimensioneringen inom dagvården på deltid (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/28

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbussar till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/29

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i socialarbetets integrationsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/30

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om avgiftsfria motions- och idrottstjänster för närståendevårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22